Prof. Armando Montanari vieslekcijas notiks 2018. gada 29. novembrī Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Dabas mājā, Jelgavas ielā 1.

  • 10.30 Mediterranean Region Coastal Tourism, development and perspectives
  • 14.30 The Mediterranean Diet Model as instrument for regional development

Aicināti visi interesenti.

© Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Preses centrs

2018. gada 21.-24. augustā Latvijā, Jelgavā notika “Baltijas-Ziemeļvalstu-Ukrainas apsekojumu statistikas seminārs“. Šis bija 22. ikgadējais apsekojumu statistikai veltīts pasākums, kas tika organizēts Baltijas-Ziemeļvalstu-Ukrainas apsekojumu statistikas sadarbības tīkla ietvaros (Baltic–Nordic–Ukrainian Network on Survey Statistics).

Šī gada semināra galvenā tēma bija “Administratīvajos datos balstīta tautas skaitīšana” (Population census based on administrative data). Seminārā tika prezentētas arī vairākas citas ar apsekojumu statistisku saistītas tēmas. Semināra galvenie lektori bija prof. Li-Chun Zhang (Sauthemptonas Universitāte, Norvēģijas Statistika) un Dr. Anders Holmberg (Norvēģijas Statistika).

Seminārā kopā piedalījās 61 dalībnieks no 12 valstīm – Apvienotās Karalistes, Austrijas, Baltkrievijas, Igaunijas, Krievijas, Latvijas, Lietuvas, Norvēģijas, Polijas, Somijas, Ukrainas un Zviedrijas. Lielākā daļa no seminārā prezentētajiem materiāliem ir pieejama semināra mājas lapā: http://home.lu.lv/~pm90015/workshop2018/.

Pirmo reizi šīs sērijas pasākumos tika pasniegta balva par labāko studenta darbu. Šo balvu ieguva Diana Sokurova (Tartu Universitāte) par darbu “The Local Pivotal Method and its Application on StatVillage Data“.

Semināru organizēja Centrālā statistikas pārvalde sadarbībā ar Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāti un Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāti. Semināra sponsori bija Starptautiskais statistikas institūts (International Statistical Institute), Starptautiskā apsekojumu statistiķu asociācija (International Association of Survey Statisticians), Nordplus augstākās izglītības programma (Nordplus Higher Education program) un Centrālā statistikas pārvalde.

Nākamais Baltijas-Ziemeļvalstu-Ukrainas apsekojumu statistikas sadarbības tīkla organizētais pasākums būs Baltijas-Ziemeļvalstu apsekojumu statistikas konference – BaNoCoSS 2019. Konference notiks 2019. gada 16.-20. jūnijā Erebrū, Zviedrijā.

Laipni uzaicinām uz Latvijas Statistiķu asociācijas, Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) un Latvijas Universitātes Doktorantūras skolas “Baltijas jūras reģiona valstu integrācija ES nozīmīgākās sadarbības dimensijās” rīkoto lasījumu “Eiropas Sociālais apsekojums”. Ar lasījumu uzstāsies Jurijs Ņikišins, Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes docents.

Lasījums notiks 2018. gada 23. aprīlī plkst. 17.00 Aspazijas bulv. 5, 320. auditorijā.

Lasījumā piedalīties ir aicināti Latvijas Statistiķu asociācijas biedri, CSP darbinieki, Latvijas Universitātes Doktorantūras skolās studējošie, Latvijas augstskolu mācībspēki un studenti, citi interesenti.

Lasījuma slaidi.