2013.gada 25.novembrī, plkst. 17.00, Baiba Zukula un Mārtiņš Liberts (CSP) informēs par iedzīvotāju skaita novērtēšanas metodoloģiju. Lasījums notiks Aspazijas bulv. 5, 500.telpā.

2011.gada tautas skaitīšanas rezultāti apliecināja, kas esošā iedzīvotāju skaita un ilgtermiņa migrācijas aprēķinu metodoloģija, izmantojot Iedzīvotāju reģistru un iedzīvotāju dabiskās kustības  datus turpmāk vairs nav izmantojama, jo Iedzīvotāju reģistrs nespēj uztvert visas iedzīvotāju starptautiskās ilgtermiņa  migrācijas . Lai turpmāk iegūtu pēc iespējas precīzus ikgadējos datus par pastāvīgo iedzīvotāju skaitu valstī, bija nepieciešams meklēt jaunus risinājumu, kas ļautu novērtēt  iedzīvotāju skaitu un ilgtermiņa migrāciju , tas ir, cik iedzīvotāju pastāvīgi dzīvo valstī un cik to ir pametuši. Jaunā pastāvīgo iedzīvotāju skaita un ilgtermiņa migrācijas novērtēšanas metodoloģija pamatojas ne tikai uz Iedzīvotāju reģistra, bet arī uz citu administratīvo datu izmantošanu, kā arī uz 2011.gada Tautas skaitīšanu un spoguļstatistiku , un tās rezultāti jau tiek publicēti.

1. Jaunais statistikas likumprojekts 

       Ieva Začeste, CSP, otrdien, 22. oktobrī no plkst. 17.00

  

2. Iedzīvotāju skaitīšanas metodika

       Maranda Behmane, CSP, pirmdien, 25. novembrī no plkst. 17.00

              

3. Sporta statistika

       Andris Staģis, Sporta statistiķis, pirmdien, 16. decembrī no plkst. 17.00

 

4. Saslimstība ar kuņģa vēzi

       Jānis Misiņš, LSA valdes loceklis, pirmdien, 20.janvāris, 2014

 

5. Ekonometrijas metodes dzīves līmeņa pētījumos

           Ilze Balode, Ventspils augstskola, februāris, 2014

 

6. Simulācijas eksperimentu izmantošana apsekojumu izmaksu efektivitātes novērtēšanā

       Mārtiņš Liberts, CSP, marts, 2014

 

7.  Nacionālo kontu attīstības virzieni

        Dace Tomase, CSP, 2014. aprīlis

 

Sadarbībā ar Latvijas Ekonometristu asociāciju, Centrālo statistikas pārvaldi, Latvijas Universitātes Doktorantūras skolām “Baltijas jūras reģiona valstu integrācija ES nozīmīgākās sadarbības dimensijās” un „Valsts tautsaimniecības starptautiskās konkurētspējas nodrošināšana”  tiek rīkots lasījums:

Eiropas Komisijas aktuālie jautājumi

Dr.habil.oec. profesore, LZA korespondētājlocekle Inna Šteinbuka
(Eiropas Komisijas Latvijā pārstāvniecības vadītāja)

Lasījums notiks 2013. gada 18. aprīlī, plkst. 15.30, Aspazijas bulv. 5, 308. aud.

Lejuplādēt prezentāciju.