Latvijas Statistiķu asociācija,
Centrālās statistikas pārvalde,
Latvijas Universitātes Doktorantūras skola “Baltijas jūras reģiona valstu integrācija ES nozīmīgākās sadarbības dimensijās”
 rīko lasījumu

 

Uzņēmumu konjunktūras apsekojumi – iegūtie rādītāji, to pielietojums

CSP Konjunktūras daļas vadītāja

Ieva Vanaga
 
 Pirmdien, 15.12.2014, plkst. 17.00

CSP, Lāčplēša ielā 1, 510. telpa

 

Pirmdien, 20.10.2014, plkst. 17.00, Aspazijas bulv. 5, 320. auditorijā

Latvijas Statistiķu asociācija sadarbībā ar Centrālo statistikas pārvaldi un

Latvijas Universitātes Doktorantūras skolu “Baltijas jūras reģiona valstu integrācija ES nozīmīgākās sadarbības dimensijās”  rīko lasījumu

Veselīgā mūža ilgums – aprēķināšana, problēmas, izaicinājumi

Juris Krūmiņš, Latvijas Universitāte

Lejuplādēt prezentāciju>>

 

Sadarbībā ar Centrālās statistikas pārvaldi un Latvijas Universitātes Doktorantūras skolu “Baltijas jūras reģiona valstu integrācija ES nozīmīgākās sadarbības dimensijās” tiks rīkots lasījums

Simulācijas eksperimentu izmantošana apsekojumu izmaksu efektivitātes novērtēšanā.

Lasījums notiks 2014.gada 17.martā, Aspazijas bulv. 5, 320.auditorijā plkst 17.00.

 Lejuplādēt prezentāciju>>

Te pieejams M.Liberta promocijas darbs un tā kopsavilkums>>