Latvijas Statistiķu asociācija,

Centrālās statistikas pārvalde,

Latvijas Universitātes Doktorantūras skolas “Baltijas jūras reģiona valstu integrācija ES nozīmīgākās sadarbības dimensijās”

 

rīko lasījumu

 Par OECD organizēto Pasaules forumu

 “Statistika, zināšanas un politika: pilnveidojot politiku mainīt dzīves”

 

CSP Ienākumu un dzīves apstākļu

statistikas daļas vadītājs

Viktors Veretjanovs

 
 

Pirmdien, 26.10.2015, plkst. 17.00

CSP, Lāčplēša ielā 1, 504. telpa

Prezentāciju lejuplādēt šeit>>

 

Latvijas Statistiķu asociācija, Centrālās statistikas pārvalde,

Latvijas Universitātes Doktorantūras skola “Baltijas jūras reģiona valstu integrācija ES nozīmīgākās sadarbības dimensijās”

 

rīko lasījumu

Summāro un attiecības tipa izmaiņu dispersijas novērtējumi EU-SILC apsekojumā

CSP matemātiskā nodrošinājuma daļas

vecākais referents

Juris Breidaks

 

Pirmdien, 27.04.2015, plkst. 17.00

CSP, Lāčplēša ielā 1, 504. telpa