Valde

LSA prezidente

LSA sekretāre

 • Anita Švarckopfa, Centrālā statistikas pārvalde, daļas vadītāja

LSA valdes locekļi

 • Ģirts Briģis, Rīgas Stradiņa Universitāte, profesors
 • Inese Bula, Latvijas Universitāte, Fizikas un matemātikas fakultāte, profesore
 • Inta Ciemiņa, Latvijas Universitāte, asociētā profesore, Ekonomikas studiju direktore
 • Juris Krūmiņš, Latvijas Universitāte, profesors
 • Jānis Lapiņš, Latvijas Banka, vecākais statistiskās analīzes speciālists
 • Jānis Misiņš, Slimību profilakses un kontroles centrs, veselības statistikas nodaļas vadītājs
 • Edmunds Vaskis, Centrālā statistikas pārvalde, eksperts
 • Anda Vītiņa, Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte, lektore
 • Jānis Vucāns, Latvijas Republikas Saeima, Saeimas sekretāra biedrs
 • Pēteris Zvidriņš, Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, profesors
 • Aija Žīgure, Centrālā statistikas pārvalde, priekšniece