Kā iestāties?

Lai iestātos asociācijā, lūdzu aizpildiet reģistrācijas karti un nosūtiet to LSA valdes sekretārei Anitai Švarckopfai (anita.svarckopfa@csb.gov.lv).