God./Cien. Latvijas Statistiķu asociācijas biedri,

Uzaicinām Jūs uz LSA biedru kopsapulci, kura notiks 2012.gada 21.martā, trešdien, plkst 16.00 Latvijas Universitātes Mazajā aulā (Raiņa bulvāris, 19).

Reģistrēšanās no plkst.15.30.

Dienas kārtībā:

 1. LSA gada ziņojums (ziņo Biruta Sloka), tā apspriešana un apstiprināšana
 2. LSA revidentes ziņojums (ziņo Tatjana Junsone), tā apspriešana un apstiprināšana
 3. Par LSA paredzētajām aktivitātēm 2012.gadā (ziņo Biruta Sloka):
  1. Statistikas lasījumi
  2. Jauno pētnieku zinātnisko darbu konkurss
  3. Vasaras skola Valmierā
  4. LSA organizētā ekskursija 4.-5.augustā
 4. Par jaunumiem oficiālajā statistikā (ziņo Aija Žīgure)
 5. Debates

Sadarbībā ar Centrālo statistikas pārvaldi tika rīkots lasījums Par Tautas skaitīšanas rezultātiem. CSP Sociālās statistikas departamenta direktore Maranda Behmane iepazīstināja klātesošos ar 2011. gada tautas skaitīšanas rezultātu apstrādes gaitu un gaidāmajām publikācijām.

Lasūijums notika 2012.gada 16.aprīlī plkst 17.00, Lāčplēša 1, 510.telpā.

 

 

Lejuplādēt prezentāciju.