Either you are an expert in statistics or a scientist, an official data producer or a data user, a teacher or a student, we are pleased to invite you to participate at the ISCCRO’18: The 2nd International Statistical Conference in Croatia, to be held on 10 – 11 May 2018 in Opatija (at the beautiful seaside) in Croatia.

CONFERENCE TOPIC: „New Advances in Statistical Methods Applications for a Better World“

(How to reach Opatija? Available at: http://www.opatija.net/en/map; the closest airport is Rijeka Airport)

The ISCCRO’18 authors may select between the following two options:
(1) the “Abstract Only” option, or
(2) the “Full Paper” option.
Abstract submissions until November 20, 2017. If you need more time, please, contact the ISCCRO’18 management at: conference@hsd-stat.hr.

The ISCCRO’18 OFFERS:
– REGULAR TOPICS / STREAMS (Applications of Statistics · Medical Statistics · Communicating & Teaching Statistics · Biometrics · Data Science · Statistical Methods & Theory · Environmental/ Spatial Statistics · Official Statistics & Public Policy · Industry & Commerce · Social Statistics · The cross-discipline applied submissions are welcome!)
– SPECIAL SESSIONS TOPICS: http://www.hsd-stat.hr/en/international-statistical-conference-in-croatia-isccro18/special-sessions/
(Special Sessions Proposals are still possible, so, send it to: kdumicic@efzg.hr)

For more information, please, consult the ISCCRO’18 Call for Papers website.

Keynote Speakers:
*Prof. Wolfgang K. Härdle
Humboldt-Univ. of Berlin, School of Business and Economics, Berlin, Germany
Plenary Speech: ” DS2: Data Science & Digital Society”

*Prof. Amanda L. Golbeck
Univ. of Arkansas for Medical Sciences, Fay W. Boozman College of Public Health, Little Rock, Arkansas, USA
Plenary Speech: “New Data on the Statistics Profession“

*Prof. Lea Bregar
Univ. of Ljubljana, Faculty of Economics, Ljubljana, Slovenia
Plenary Speech: “Modernisation of Official Statistics: Implications for Users”

*Prof. Sasa Zikovic
Univ. of Rijeka, Faculty of Economics, Rijeka, Croatia
Plenary Speech: “Forecasting High Frequency Data Using Advanced Machine Learning”

Here you may find:
** Instructions for Authors;
** Important Dates.

We would appreciate if you might forward the attached ISCCRO’18 Call for Papers to your colleagues that might be interested in.

We are looking forward to meeting you at the ISCCRO’18 in Opatija, at the beautiful Croatian Adriatic Coast, on 10-11 May 2018!

On behalf of the 2nd ISCCRO’18 Organising and Scientific Committees:
Full Professor Ksenija Dumicic, PhD

ISCCRO Conference Program Chair

www.efzg.unizg.hr/kdumicic; ksenija.dumicic@hsd-stat.hr or kdumicic@efzg.hr
President of the Croatian Statistical Association (CSA); http://www.hsd-stat.hr/en/
// Predsjednik Hrvatskog statistickog drustva (HSD)
http://www.hsd-stat.hr/hr/

Ir iespēja piedalīties kursos, kurus organizē “EUROPEAN COURSES in ADVANCED STATISTICS”- ECAS – 2017. gada 19. oktobrī, Francijā. Par kursiem nav jāmaksā. Reģistrācija kursiem ir iespējama zemāk norādītajā mājaslapā līdz 2017. gada 2. oktobrim.

IRSDI-ECAS Course Generalized Additive Modelling: from classical to distributed environments (satellite event of a 1-day Workshop on Individual Consumers of Electricity) October 19-20 2017, Paris-Saclay.

Sīkāka informācija mājaslapā EDF https://eric.univ-lyon2.fr/iec/.

Guna Bērziņa

2017. gada februārī norisa Latvijas Statistiķu asociācijas ikgadējs zinātnisko darbu konkurss par ieguldījumu statistikas pētījumos. Šoreiz bija iesniegti četri jauno zinātnieku darbi. Atbilstoši konkursa komisijas vērtējumam 1. vietu un naudas balvu piešķīra Gunai BĒRZIŅAI par promocijas darbu “Rehabilitācijas rezultātu salīdzinājums pēc insulta Latvijā un Zviedrijā” (zin. vad. Dr. med. Anita Vētra).

Alīna Sadovska

2. vieta un naudas balva piešķirta Alīnai SADOVSKAI par maģistra darbu “Lielas dimensijas vektorautoregresīvo modeļu izmantošana prognozēšanai” (zin. vad. Dr. math. Mārtiņš Liberts). Konkursa komisija un LSA valde augstu vērtēja arī Arta Luguža un Līgas Betheres iesniegtos darbus.

Sirsnīgi sveicam Rutu Krievkalnu 90 gadu jubilejā! Latvijas Statistiķu asociācija pateicas Rutai Krievkalnai par mūža ieguldījumu veselības statistikas attīstībā un popularizēšanā. No sirds vēlam veselību un dzīves prieku arī turpmāk.

Latvijas Statistiķu asociācijas valdes sēde notiks trešdien, 14.06.2017 plkst. 16.00 Aspazijas bulv. 5, 322. telpā.

Dienas kārtība

 1. Par Studentu zinātnisko darbu konkursu – uzvarētāju sveikšana. Ziņo Pēteris Zvidriņš
 2. Par LSA lasījumiem. Ziņo Edmunds Vaskis, Biruta Sloka
 3. Par LSA mājas lapu. Ziņo Mārtiņš Liberts
 4. Par iespējamo LSA organizēto ekskursiju 2017. gadā. Ziņo Biruta Sloka
 5. Par LSA biedru precizēšanu. Ziņo Anita Švarckopfa
 6. Priekšlikumi par nākamo valdes sēdi. Ziņo Biruta Sloka
 7. Dažādi

2017. gada 11. maijā 18.00
LU Humanitāro un sociālo zinātņu pētījumu centrā, Kalpaka bulvārī 4, 327. telpā

Latvijas Sociologu asociācija (LSA) sadarbībā ar Latvijas Universitātes Socioloģijas nodaļu rīko publisku izglītojoši-zinātnisku pasākumu, kas veltīts interneta aptaujām jeb CAWI (computer assisted web interview). Tas atbilst diviem būtiskiem LSA mērķiem:

 1. Latvijas sociologu profesionālās izaugsmes sekmēšana;
 2. sabiedrības informēšana par pētījumiem.

Pasākums nosacīti dalīts divās daļās. Sākumā referēs nozares profesionāļi, stāstot par savu pieredzi, izmantojot interneta aptaujas metodi (datu svarošanu, aptaujas veidu efekta analīzi, neatbildētību utt.). Ar referātiem uzstāsies sociologi un LSA biedri Inta Mieriņa un Jānis Daugavietis. Savukārt otrajā daļā paredzēta diskusija, kur galvenā uzmanība tiks pievērsta uzņēmumiem, kas piedāvā interneta aptaujas pakalpojumus, ieskaitot t.d. interneta paneļus. Diskusijā jau piekrituši piedalīties TNS Kantar, Norstat Latvija un Centrālās statistikas pārvaldes pārstāvji.

Nozarē strādājošajiem (ne tikai sociologiem) tā būs iespēja apmainīties ar zināšanām. Savukārt plašākai publikai (piemēram, potenciālajiem klientiem vai studentiem) varētu interesēt diskusija un atbildes uz šādiem būtiskiem jautājumiem:

 • Vai interneta aptauja ir leģitīms aptaujas veids?
 • Ja jā, tad kādi ir nosacījumi, kad interneta aptaujas metode ir izmantojama un iegūtie dati – drošticami?
 • Kādas ir tradicionālās un jaunās metodes interneta aptauju rezultātu ticamības uzlabošanai?
 • Kā atšķiras dažādu uzņēmumu piedāvātie interneta aptauju risinājumi un pēc kādām pazīmēm izvēlēties sev atbilstošākos?
 • Kā tiek rekrutēti interneta paneļu dalībnieki?

Pasākums ir publisks, bet telpas ierobežotās kapacitātes dēļ, apmeklētājus lūdzam iepriekš reģistrēties: http://ej.uz/CAWI_registracija

Pasākuma rīko un atbalsta:
Latvijas Sociologu asociācija
LU SZF Socioloģijas nodaļa

Saziņai un papildus informācijai: Jānis Daugavietis Janis.Daugavietis@gmail.com, t. 26771848.

Programma

17.45 Ierašanās un reģistrēšanās.
18.00 Ievadvārdi: pasākuma plāns, interneta aptaujas pētījumu pasūtītāju skatījumā (Mg.eoc, Mg.hum. Elīna Ozoliņa, LSA, LAB, Jaunrades Laboratorija vadītāja).
18.05 “Aptaujas veidu efekts” Dr.sc.soc. Jānis Daugavietis, LSA, LKA, LU LFMI.
18.25 “Interneta aptauja pētījumā ‘Latvijas emigrantu kopienas’: kā risināt ārējās validitātes jautājumu?” Dr.sc.soc. Inta Mieriņa, LSA, LU Diasporas un migrācijas pētījumu centra direktore, LU FSI.
18.45 Diskusija. Pie “apaļā galda” – referētāji un uzņēmumu pārstāvji, kas piedāvā interneta aptauju pakalpojumus. Jautājumus uzdod un komentē arī publika.
19.30 Noslēgums.

Ziņas adrese http://ej.uz/CAWI_11_maijs

Laipni uzaicinām uz Latvijas Statistiķu asociācijas, Centrālās statistikas pārvaldes, Latvijas Universitātes Doktorantūras skolas “Baltijas jūras reģiona valstu integrācija ES nozīmīgākās sadarbības dimensijās” rīkoto lasījumu “Sociāli demogrāfisko procesu etniskā diferenciācija”. Ar lasījumu uzstāsies Denīze Ponomarjova (LU doktorante). Lasījums notiks 2017. gada 10. maijā plkst. 17.00 Aspazijas bulv. 5, 320. auditorijā.

Lasījuma dalībnieki: Latvijas Statistiķu asociācijas biedri, CSP darbinieki, Latvijas Universitātes Doktorantūras skolās studējošie, Latvijas augstskolu mācībspēki un studenti, citi interesenti.

LSA vīrieši sveic mūsu asociācijas biedru daiļāko un labāko daļu Starptautiskajā sieviešu dienā. Kas ir 8.marts? Tā ir atzīšanās mīlestībā mātēm, māsām, sievām, draudzenēm, kolēģēm un ikvienai sievietei. Pieņemiet mūsu mīlestības apliecinājumus, kurus ne vienmēr mēs protam pateikt vārdos. Žēl, ka 8. martu svin tikai reizi gadā.

Vēlam Jums vienmēr būt tik apburošām un lai Jūs novērtē ne tikai LSA biedri, bet arī visi vīrieši darbā, sabiedrībā un sadzīvē!

Foto avots: pinterest.com