News from the World of Statistics: September 2017

 • More Support Expressed for Former Greek Statistician
 • Ethiopian University Awards Four PhDs in Statistics
 • New York Times Learning Network Features Statistics Education
 • Sir David Cox Receives the First Ever International Prize in Statistics
 • Registration Open for ASA’s Symposium on Statistical Inference
 • University of Toronto Creates Video Showcasing Statistics Competition
 • September Issue of IAOS Statistics Journal Now Available
 • Contribute News, Jobs to the World of Statistics

Guna Bērziņa

2017. gada februārī norisa Latvijas Statistiķu asociācijas ikgadējs zinātnisko darbu konkurss par ieguldījumu statistikas pētījumos. Šoreiz bija iesniegti četri jauno zinātnieku darbi. Atbilstoši konkursa komisijas vērtējumam 1. vietu un naudas balvu piešķīra Gunai BĒRZIŅAI par promocijas darbu “Rehabilitācijas rezultātu salīdzinājums pēc insulta Latvijā un Zviedrijā” (zin. vad. Dr. med. Anita Vētra).

Alīna Sadovska

2. vieta un naudas balva piešķirta Alīnai SADOVSKAI par maģistra darbu “Lielas dimensijas vektorautoregresīvo modeļu izmantošana prognozēšanai” (zin. vad. Dr. math. Mārtiņš Liberts). Konkursa komisija un LSA valde augstu vērtēja arī Arta Luguža un Līgas Betheres iesniegtos darbus.

Sirsnīgi sveicam Rutu Krievkalnu 90 gadu jubilejā! Latvijas Statistiķu asociācija pateicas Rutai Krievkalnai par mūža ieguldījumu veselības statistikas attīstībā un popularizēšanā. No sirds vēlam veselību un dzīves prieku arī turpmāk.

Latvijas Statistiķu asociācijas valdes sēde notiks trešdien, 14.06.2017 plkst. 16.00 Aspazijas bulv. 5, 322. telpā.

Dienas kārtība

 1. Par Studentu zinātnisko darbu konkursu – uzvarētāju sveikšana. Ziņo Pēteris Zvidriņš
 2. Par LSA lasījumiem. Ziņo Edmunds Vaskis, Biruta Sloka
 3. Par LSA mājas lapu. Ziņo Mārtiņš Liberts
 4. Par iespējamo LSA organizēto ekskursiju 2017. gadā. Ziņo Biruta Sloka
 5. Par LSA biedru precizēšanu. Ziņo Anita Švarckopfa
 6. Priekšlikumi par nākamo valdes sēdi. Ziņo Biruta Sloka
 7. Dažādi

2017. gada 11. maijā 18.00
LU Humanitāro un sociālo zinātņu pētījumu centrā, Kalpaka bulvārī 4, 327. telpā

Latvijas Sociologu asociācija (LSA) sadarbībā ar Latvijas Universitātes Socioloģijas nodaļu rīko publisku izglītojoši-zinātnisku pasākumu, kas veltīts interneta aptaujām jeb CAWI (computer assisted web interview). Tas atbilst diviem būtiskiem LSA mērķiem:

 1. Latvijas sociologu profesionālās izaugsmes sekmēšana;
 2. sabiedrības informēšana par pētījumiem.

Pasākums nosacīti dalīts divās daļās. Sākumā referēs nozares profesionāļi, stāstot par savu pieredzi, izmantojot interneta aptaujas metodi (datu svarošanu, aptaujas veidu efekta analīzi, neatbildētību utt.). Ar referātiem uzstāsies sociologi un LSA biedri Inta Mieriņa un Jānis Daugavietis. Savukārt otrajā daļā paredzēta diskusija, kur galvenā uzmanība tiks pievērsta uzņēmumiem, kas piedāvā interneta aptaujas pakalpojumus, ieskaitot t.d. interneta paneļus. Diskusijā jau piekrituši piedalīties TNS Kantar, Norstat Latvija un Centrālās statistikas pārvaldes pārstāvji.

Nozarē strādājošajiem (ne tikai sociologiem) tā būs iespēja apmainīties ar zināšanām. Savukārt plašākai publikai (piemēram, potenciālajiem klientiem vai studentiem) varētu interesēt diskusija un atbildes uz šādiem būtiskiem jautājumiem:

 • Vai interneta aptauja ir leģitīms aptaujas veids?
 • Ja jā, tad kādi ir nosacījumi, kad interneta aptaujas metode ir izmantojama un iegūtie dati – drošticami?
 • Kādas ir tradicionālās un jaunās metodes interneta aptauju rezultātu ticamības uzlabošanai?
 • Kā atšķiras dažādu uzņēmumu piedāvātie interneta aptauju risinājumi un pēc kādām pazīmēm izvēlēties sev atbilstošākos?
 • Kā tiek rekrutēti interneta paneļu dalībnieki?

Pasākums ir publisks, bet telpas ierobežotās kapacitātes dēļ, apmeklētājus lūdzam iepriekš reģistrēties: http://ej.uz/CAWI_registracija

Pasākuma rīko un atbalsta:
Latvijas Sociologu asociācija
LU SZF Socioloģijas nodaļa

Saziņai un papildus informācijai: Jānis Daugavietis Janis.Daugavietis@gmail.com, t. 26771848.

Programma

17.45 Ierašanās un reģistrēšanās.
18.00 Ievadvārdi: pasākuma plāns, interneta aptaujas pētījumu pasūtītāju skatījumā (Mg.eoc, Mg.hum. Elīna Ozoliņa, LSA, LAB, Jaunrades Laboratorija vadītāja).
18.05 “Aptaujas veidu efekts” Dr.sc.soc. Jānis Daugavietis, LSA, LKA, LU LFMI.
18.25 “Interneta aptauja pētījumā ‘Latvijas emigrantu kopienas’: kā risināt ārējās validitātes jautājumu?” Dr.sc.soc. Inta Mieriņa, LSA, LU Diasporas un migrācijas pētījumu centra direktore, LU FSI.
18.45 Diskusija. Pie “apaļā galda” – referētāji un uzņēmumu pārstāvji, kas piedāvā interneta aptauju pakalpojumus. Jautājumus uzdod un komentē arī publika.
19.30 Noslēgums.

Ziņas adrese http://ej.uz/CAWI_11_maijs