Laipni uzaicinām uz Latvijas Statistiķu asociācijas, Centrālās statistikas pārvaldes, Latvijas Universitātes Doktorantūras skolas "Baltijas jūras reģiona valstu integrācija ES nozīmīgākās sadarbības dimensijās" rīkoto lasījumu "Maksājumu karšu dati – no pīkstiena līdz statistikai". Ar lasījumu uzstāsies Ilmārs Zaltans Latvijas Bankas Statistikas pārvaldes Statistikas sagatavošanas daļas vecākais finanšu statistiķis. Lasījums notiks 2024. gada 15. maijā plkst. 17.00 Zoom platformā.

https://zoom.us/j/99352073684?pwd=N1FvSW1HQUdha1NRTTlUd0V6aW5UUT09

Lasījuma dalībnieki: Latvijas Statistiķu asociācijas biedri, Centrālās statistikas pārvaldes darbinieki, Latvijas Universitātes Doktorantūras skolās studējošie, Latvijas augstskolu mācībspēki un studenti, citi interesenti.

Pievieno kalendāram (iCalendar)

Latvijas Statistiķu asociācijas biedru sapulce notiks 2024. gada 20. martā no plkst 17.00 Aspazijas bulv. 5, 322. telpā.

Dienas kārtībā:

 1. LSA valdes pārskata ziņojums par darbu 2023. gadā (ziņo Biruta Sloka), tā apspriešana un apstiprināšana
 2. LSA revidentes ziņojums (ziņo Dace Krievkalne), tā apspriešana un apstiprināšana
 3. Par jaunumiem sociālajā statistikā (ziņo Baiba Zukula)
 4. Par LSA paredzētajām aktivitātēm 2024. gadā:
  a. Statistikas lasījumi (ziņo Biruta Sloka)
  b. LSA 25 gadu jubilejas lasījums un iespējamais pasākums klātienē veltīts arī Eiropas Statistikas dienai 2024 (ziņo Juris Krūmiņš, Aija Žīgure un Biruta Sloka)
  c. Par LSA biedru naudas turpmāko samaksāšanu (ziņo Anita Švarckopfa)
 5. Debates
 6. Dažādi

LSA biedra naudu (5 EUR) lūgums samaksāt ar internetbankas pārskaitījumu

Latvijas Statistiķu asociācija (biedrība)
Reģ. Nr. 40008042479
Konta numurs LV36HABA0551025061065
Lūdzu, maksājuma mērķī norādīt par kuru personu un par kuru gadu ir veikts biedra naudas maksājums.

Lūdzam aktīvi piedalīties debatēs un izteikt priekšlikumus LSA turpmākās darbības pilnveidošanai.

Pievieno kalendāram (ics)

Laipni uzaicinām uz Latvijas Statistiķu asociācijas, Centrālās statistikas pārvaldes, Latvijas Universitātes Doktorantūras skolas "Baltijas jūras reģiona valstu integrācija ES nozīmīgākās sadarbības dimensijās" rīkoto lasījumu "Klasteranalīzes lietojums reģionālās demogrāfiskās attīstības novērtējumā". Ar lasījumu uzstāsies Aleksandrs Dahs, Dr.demogr. Latvijas Universitātes vadošais pētnieks. Lasījums notiks 2024. gada 10. aprīlī plkst. 17.00 Zoom platformā.

https://zoom.us/j/94472538173?pwd=MnRHUFdENXZDRXVTVEtSc1J0MmRCUT09

Lasījuma dalībnieki: Latvijas Statistiķu asociācijas biedri, CSP darbinieki, Latvijas Universitātes Doktorantūras skolās studējošie, Latvijas augstskolu mācībspēki un studenti, citi interesenti.

Pievieno kalendāram (ics)

Prezentācijas slaidi:

Tartu Universitātes prof. Krista Fišere informē par statistikas konferenci 11th Tartu Conference on Multivariate Statistics, ko rīko Tartu Universitāte šogad jūnijā. Konferencei ir ilga vēsture, tā parasti notiek reizi četros gados, tātad tā ir reta iespēja vienkopus satikt mūsu tuvākos Baltijas kolēģus daudzdimensiju statistikas jomā.

Konferencē jau šobrīd ir izziņota plaša un saistoša keynote un invited sessions lasījumu programma. Lai arī daudzdimensiju statistika ir galvenā konferences tēma, tā nav vienīgā konferences tēma. Tēmu sarakstā ir gan oficiālās statistikas metodoloģija, gan lietišķie varbūtību modeļi un finanšu statistika. Turklāt Tartu kolēģi apliecina savu elastību, sakot, ka jebkura statistikas pētījumu tēma ir laipni gaidīta, jo publicētais konferences tēmu saraksts nav izsmeļošs.

Šī patiešām ir ļoti jauka iespēja tuvāk iepazīties ar Baltijā aktuālajām statistikas jomas pētniecības problēmām un kolēģiem, kas darbojas šajā jomā.

Papildus informācija angļu valodā.

Informāciju sagatavoja
Māra Delesa-Vēliņa
Pētniece
Matemātikas un statistikas institūts
Tartu Universitāte

Latvijas Statistiķu asociācijas valdes sēde notika trešdien, 2024. gada 28. februārī plkst. 17.00 Zoom platformā.

Dienas kārtība:

 1. Par lasījumiem 2024.gadā. Ziņo Biruta Sloka, Anita Švarckopfa, Mārtiņš Liberts, Aija Žīgure
 2. Par ikgadējo sanāksmi 2024.gadā – virtuāli vai klātienē ceturtdien, 2024.gada 28.martā plkst. 17.00. Ziņo Biruta Sloka, Anita Švarckopfa, Aija Žīgure
 3. Par informatīvā biļetena sagatavošanu. Ziņo Biruta Sloka, Anita Švarckopfa, Aija Žīgure, Mārtiņš Liberts
 4. Par LSA mājas lapu un informāciju sociālajos tīklos. Ziņo Mārtiņš Liberts
 5. Par jautājumu par aicinājumu no Young Statisticians Europe. Ziņo Mārtiņš Liberts
 6. Priekšlikumi par nākamo valdes sēdi. Ziņo Biruta Sloka (20.03.2024 plkst. 16.00 – projekts)
 7. Dažādi

Laipni uzaicinām uz Latvijas Statistiķu asociācijas, Centrālās statistikas pārvaldes, Latvijas Universitātes Doktorantūras skolas "Baltijas jūras reģiona valstu integrācija ES nozīmīgākās sadarbības dimensijās" rīkoto lasījumu "Datu zinātnes pielietojumi prognozējošā analītikā". Ar lasījumu uzstāsies Uģis Sprūdžs CFA (Chartered Financial Analyst, https://aabs-balticstudies.org/board-of-directors/). Lasījums notiks 2024. gada 14. februārī plkst. 17.00 Zoom platformā.

https://zoom.us/j/97378592594?pwd=WTNYTVNidGJ3UFR3ekY5NVBBMVhpQT09
Meeting ID: 973 7859 2594
Passcode: 193930

Lasījuma dalībnieki: Latvijas Statistiķu asociācijas biedri, CSP darbinieki, Latvijas Universitātes Doktorantūras skolās studējošie, Latvijas augstskolu mācībspēki un studenti, citi interesenti.

Pievieno kalendāram (ics)

Informējam, ka iepriekš ieplānotais lasījums ir mainīts – tieši nedēļu vēlāk!

Laipni uzaicinām uz Latvijas Statistiķu asociācijas, Centrālās statistikas pārvaldes, Latvijas Universitātes Doktorantūras skolas "Baltijas jūras reģiona valstu integrācija ES nozīmīgākās sadarbības dimensijās" rīkoto lasījumu "Robustas statistikas metodes un to lietojumi". Ar lasījumu uzstāsies Māra Delesa-Vēliņa, pētniece, LU Matemātikas nodaļa, Statistisko pētījumu un datu analīzes laboratorija.

Lasījums notiks 2023. gada 18. decembrī plkst. 17.00 Zoom platformā.

https://zoom.us/j/96585794050?pwd=RGpwaU0wQ1diNFFiTmRHeWt3Sk9zdz09
Meeting ID: 965 8579 4050
Passcode: 578289

Lasījuma dalībnieki: Latvijas Statistiķu asociācijas biedri, CSP darbinieki, Latvijas Universitātes Doktorantūras skolās studējošie, Latvijas augstskolu mācībspēki un studenti, citi interesenti.

Pievieno kalendāram (ics)