Iedzīvotāju paredzamais veselīgais mūžs

Saskaņā Eiropas Veselības un paredzamā mūža ilguma informācijas sistēmas (EHLEIS) projektu, kas ir daļa no BRIDGE-Health programmas, ar mērķi sagatavot pāreju uz ilgtspējīgu un integrētu ES veselības informācijas sistēmu 2014.-2020. g. (www.bridge-health.eu), ik gadu tiek sagatavoti Eiropas Savienības valstu ziņojumi par iedzīvotāju paredzamo veselīgo mūža ilgumu. Latvijas ziņojumu sagatavošanā EHLEIS projekta ietvaros dalību ņem LSA valdes loceklis profesors Juris Krūmiņš.

Latvijas iedzīvotāju paredzamais veselīgais mūžs:

Health expectancy in Latvia: