Valde

LSA prezidente

LSA sekretāre

 • Anita Švarckopfa

LSA valdes locekļi

 • Ģirts Briģis, Rīgas Stradiņa universitāte, profesors
 • Inese Bula, Latvijas Universitāte, profesore
 • Juris Krūmiņš, Latvijas Universitāte, profesors
 • Jānis Lapiņš
 • Mārtiņš Liberts, Latvijas Banka, datu zinātnes projektu vadītājs
 • Jānis Misiņš, Slimību profilakses un kontroles centrs, Veselības statistikas nodaļas vadītājs
 • Solveiga Siliņa, Labklājības ministrija, vecākā eksperte
 • Anda Vītiņa
 • Jānis Vucāns, Latvijas Republikas Saeima, deputāts
 • Aija Žīgure

Saziņa ar LSA valdi: lsavalde@googlegroups.com

LSA valde ir ievēlēta LSA biedru sapulcē, kas notika 2022. gada 16. martā. Valdes darbības laiks ir četri gadi – līdz 2026. gada biedru sapulcei.