Par mums

Latvijas Statistiķu asociācija (LSA) nodibināta 1999.gada 2.jūnijā tās dibināšanas sapulcē LU mazajā aulā. Kopsapulcē piedalījās 99 dalībnieki un 5 viesi. 1999.gada. 9.jūlijā LSA reģistrēta kā sabiedriska organizācija LR Uzņēmumu reģistrā. 2005.gada 16.maijā Asociācija pārreģistrēta Biedrību un nodibinājumu reģistrā, nedaudz izmainījās tās nosaukums (no „Latvijas Statistiķu asociācijas” uz biedrību „Latvijas Statistiķu asociācija”), attiecīgi redakcionāli koriģēti arī biedrības statūti. Galvenais biedrības  mērķis ir veicināt statistikas zinātnes un izglītības attīstību Latvijā un sekmēt statistikas zinātnes īstenošanu praktiskā darbā. Biedrības svarīgi uzdevumi ir statistiskās informācijas savākšanas un analīzes pilnveidošana, statistikas zinātnes atziņu paplašināšana, nozares terminoloģijas veidošana, palīdzība savu biedru kvalifikācijas celšanā, sadarbības attīstības veicināšana ar citām valsts un nevalstiskām organizācijām un starptautiskajām statistikas asociācijām. Aizvadīto gadu pieredze rāda, ka būtisks LSA darbības virziens ir tematisko lasījumu organizēšana, kā arī Asociācijas informatīvo biļetenu sagatavošana.