Komisija 2013

Apstiprināts:
LSA Valdes sēdē

2013. gada 04. oktobra

Biedrības „Latvijas Statistiķu asociācija”  konkurss

par ieguldījumu statistikas zinātniskajos pētījumos

2013. gadā

Konkursa komisija:

 

         Komisijas priekšsēdētājs    Pēteris Zvidriņš

         

         Komisijas locekļi                 Inta Ciemiņa, Juris Krūmiņš, Jānis Lapiņš,

          Aivars Lorencs, Jānis Misiņš, Gaida Pettere,

          Edmunds Vaskis, Anda Vītiņa, Jānis Vucāns, Aija Žīgure

                                                           

         Komisijas sekretāre            Anita Švarckopfa