LSA biļetens

Reizi gadā Latvijas Statistiķu asociācija izdod informatīvu biļetenu, lai informētu asociācijas biedrus un sabiedrību par aktuāliem notikumiem statistikas jomā.