Komisija 2017

Biedrības “Latvijas Statistiķu asociācija” konkursa par ieguldījumu statistikas zinātniskajos pētījumos 2017. gadā komisija.

Komisijas priekšsēdētājs

 • Pēteris Zvidriņš

Komisijas locekļi

 • Ģirts Briģis
 • Inta Ciemiņa
 • Juris Krūmiņš
 • Jānis Lapiņš
 • Aivars Lorencs
 • Jānis Misiņš
 • Anda Vītiņa
 • Jānis Valeinis
 • Jānis Vucāns
 • Aija Žīgure

Komisijas sekretāre

 • Anita Švarckopfa

Apstiprināts:
LSA Valdes sēdē
2017. gada 13. janvārī