Nolikums 2017

Biedrības “Latvijas Statistiķu asociācija” konkurss studentiem, jaunajiem zinātniekiem un praktiķiem par ieguldījumu statistikas zinātniskajos pētījumos 2017. gadā

NOLIKUMS par biedrības “Latvijas Statistiķu asociācija” rīkoto zinātnisko darbu konkursu

Biedrības “Latvijas Statistiķu asociācija” (LSA) rīko ikgadējus zinātnisko darbu konkursus par ieguldījumu statistikas zinātniskajos pētījumos un uz konkursa pamata var piešķirt Latvijas pilsonim vai patstāvīgajam iedzīvotājam/jai, kas sagatavojis/usi darbu statistikā, ja darba iesniegšanas brīdī viņš/viņa nav vecāks/a par 35 gadiem (turpmāk Konkurss).

2017. gadā piešķir balvas par izcilākajiem pētījumiem, kuri veicina statistisko metožu izmantošanu un attīstību aktuālo problēmu risināšanai, sekmē un pilnveido statistikas terminoloģiju.

Konkursu rīko biedrības “Latvijas Statistiķu asociācija” valde. Darbus vērtē biedrības “Latvijas Statistiķu asociācija” valdes apstiprināta Zinātnisko darbu konkursa komisija.

Balvu pretendenti iesniedz pieteikumu biedrības “Latvijas Statistiķu asociācija” zinātnisko darbu konkursa komisijas priekšsēdētājam Pēterim Zvidriņam līdz 2017. gada 15. februāra plkst. 12.00 elektroniski Peteris.Zvidrins@lu.lv un Anita.Svarckopfa@csb.gov.lv pievienojot šādus dokumentus:

  • Vērtējamo darbu;
  • Pretendenta iesniegumu ar pieteikumu piedalīties Konkursā, iesniegumā jānorāda pretendenta darba vieta vai studiju vieta, darba nosaukums, autora vārds, uzvārds. Iesniegums jāadresē – Biedrības “Latvijas Statistiķu asociācija” zinātnisko darbu konkursa komisijai;
  • Autora dzīves un darba gājums (CURRICULUM VITAE);
  • Var pievienot arī vēl citus dokumentus pēc pretendenta ieskatiem, tai skaitā zinātniskā vadītāja ieteikumu, kurā dots īss iesniegtā darba vērtējums un Balvas pretendenta raksturojums;

Konkursa darbu vērtēšanas komisijas slēdzienu par labāko darbu izvirzīšanu apbalvošanai apstiprina biedrības “Latvijas Statistiķu asociācija” valde. Konkursa rezultāti tiek publicēti biedrības “Latvijas Statistiķu asociācija” mājas lapā un masu saziņas līdzekļos.

Konkursa uzvarētājiem balvas pasniedz biedrības “Latvijas Statistiķu asociācija” biedru kopsapulcē 2017. gada 15. martā.

Konkursa komisiju apstiprina Latvijas Statistiķu asociācijas valde.

Godalgotie darbi glabājas pie biedrības “Latvijas Statistiķu asociācija” zinātnisko darbu komisijas priekšsēdētāja.

Konkursa balvas 2017. gadā: apmaksā ar statistiku saistītā pasākumā (dalības maksu, ceļa izdevumus, viesnīcu, u.c.) vai kvalifikācijas papildināšanai (grāmatas, datorprogrammas, dalības maksu profesionālajās organizācijās)
I. vietai Euro 400 (Četri simti eiro);
II. vietai Euro 300 (Trīs simti eiro).

Aktualizēts:
LSA Valdes sēdē
2017. gada 13. janvārī