Biedra nauda

Ikgadējo LSA biedra naudu (5 €) var samaksāt ar pārskaitījumu.

Latvijas Statistiķu asociācija (biedrība)
Reģ. Nr. 40008042479
Konta numurs LV36HABA0551025061065

Lūdzu, maksājuma mērķī norādīt par kuru personu un par kuru gadu ir veikts biedra naudas maksājums.