Nolikums 2013

 

Biedrības „Latvijas Statistiķu asociācija

konkurss par ieguldījumu statistikas zinātniskajos pētījumos

NOLIKUMS

par biedrības „Latvijas Statistiķu asociācija” rīkoto zinātnisko darbu konkursu

  Apstiprināts:
LSA Valdes sēdē 2013. gada 04. oktobrī

Biedrības „Latvijas Statistiķu asociācija” (LSA) rīko ikgadējus zinātnisko darbu konkursus par ieguldījumu statistikas zinātniskajos pētījumos (turpmāk Konkurss). Konkursam darbu var iesniegt Latvijas pilsonis/e vai patstāvīgais/ā iedzīvotājs/a, kas sagatavojis/usi darbu statistikā, ja darba iesniegšanas brīdī viņš/viņa nav vecāks/a par 35 gadiem.

2013. gadā piešķir balvas par izciliem pētījumiem, kuri veicina statistisko metožu izmantošanu un attīstību aktuālo problēmu risināšanai, sekmē un pilnveido statistikas terminoloģiju.

Konkursu rīko biedrības „Latvijas Statistiķu asociācija” valde. Darbus vērtē biedrības „Latvijas Statistiķu asociācija” valdes apstiprināta Zinātnisko darbu konkursa komisija.

Balvu pretendenti iesniedz pieteikumu biedrības „Latvijas Statistiķu asociācija” zinātnisko darbu konkursa komisijas priekšsēdētājam Pēterim Zvidriņam līdz 2015.gada 20.novembrim, plkst. 12.00 Aspazijas bulv. 5, 327. telpā un elektroniski Peteris.Zvidrins@lu.lv, pievienojot šādus dokumentus:

  • Vērtējamo darbu;
  • Pretendenta iesniegumu ar pieteikumu piedalīties Konkursā, iesniegumā jānorāda augstskola vai zinātniskā iestāde, darba nosaukums, autora vārds, uzvārds. Iesniegums jāadresē – Biedrības „Latvijas Statistiķu asociācija” zinātnisko darbu konkursa komisijai;
  • Autora dzīves un darba gājums (CURRICULUM VITAE).
  • Var pievienot arī vēl citus dokumentus pēc pretendenta ieskatiem, tai skaitā zinātniskā vadītāja ieteikumu, kurā dots īss iesniegtā darba vērtējums un Balvas pretendenta raksturojums;

 

Konkursa darbu vērtēšanas komisijas slēdzienu par labāko darbu izvirzīšanu apbalvošanai apstiprina biedrības „Latvijas Statistiķu asociācija” valde. Konkursa rezultāti tiek publicēti biedrības „Latvijas Statistiķu asociācija” mājas lapā un masu saziņas līdzekļos.

 

Konkursa uzvarētājiem balvas pasniedz biedrības „Latvijas Statistiķu asociācija” biedru kopsapulcē vai kādā citā piemērotā svinīgā pasākumā.

 

Konkursa komisiju apstiprina Latvijas Statistiķu asociācijas valde.

Godalgotie darbi glabājas pie biedrības „Latvijas Statistiķu asociācija” zinātnisko darbu komisijas priekšsēdētāja.

Konkursa balvas 2013. gadā: apmaksā ar statistiku saistītā pasākumā (ceļa izdevumus, viesnīcu, dalības maksu, u.c.) vai kvalifikācijas papildināšanai (grāmatas, datorprogrammas, dalības maksu profesionālajās organizācijās)

I vietai Ls 300 (Trīs simtu latu)

II vietai Ls 200 (Divi simti latu).