Konkurss

Biedrības „Latvijas Statistiķu asociācija” rīko ikgadējus zinātnisko darbu konkursus par ieguldījumu statistikas zinātniskajos pētījumos.

Konkursam darbu var iesniegt Latvijas pilsonis/e vai patstāvīgais/ā iedzīvotājs/a, kas sagatavojis/usi darbu statistikā, ja darba iesniegšanas brīdī viņš/viņa nav vecāks/a par 35 gadiem.