Komisija 2016

Biedrības “Latvijas Statistiķu asociācija” konkursa par ieguldījumu statistikas zinātniskajos pētījumos 2016. gadā komisija.

Komisijas priekšsēdētājs

 • Pēteris Zvidriņš

Komisijas locekļi

 • Ģirts Briģis
 • Inta Ciemiņa
 • Juris Krūmiņš
 • Jānis Lapiņš
 • Aivars Lorencs
 • Jānis Misiņš
 • Anda Vītiņa
 • Jānis Valeinis
 • Jānis Vucāns
 • Aija Žīgure

Komisijas sekretāre

 • Anita Švarckopfa