Laipni uzaicinām uz Latvijas Statistiķu asociācijas, Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) un Latvijas Universitātes Doktorantūras skolas “Baltijas jūras reģiona valstu integrācija ES nozīmīgākās sadarbības dimensijās” rīkoto lasījumu “Eiropas Sociālais apsekojums”. Ar lasījumu uzstāsies Jurijs Ņikišins, Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes docents.

Lasījums notiks 2018. gada 23. aprīlī plkst. 17.00 Aspazijas bulv. 5, 320. auditorijā.

Lasījumā piedalīties ir aicināti Latvijas Statistiķu asociācijas biedri, CSP darbinieki, Latvijas Universitātes Doktorantūras skolās studējošie, Latvijas augstskolu mācībspēki un studenti, citi interesenti.

Lasījuma slaidi.

Laipni uzaicinām uz Latvijas Statistiķu asociācijas, Centrālās statistikas pārvaldes, Latvijas Universitātes Doktorantūras skolas “Baltijas jūras reģiona valstu integrācija ES nozīmīgākās sadarbības dimensijās” rīkoto lasījumu “Par veselības reģistriem“. Ar lasījumu uzstāsies Santa Pildava, Slimību profilakses un kontroles centra pārstāve, LU Medicīnas fakultātes eksperte. Lasījums notiks 2018. gada 19. februārī plkst. 17.00 Aspazijas bulv. 5, 320.auditorija.

Lasījuma slaidi: “Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistrs (PREDA)“.

Dalībnieki: Latvijas Statistiķu asociācijas biedri, CSP darbinieki, Latvijas Universitātes Doktorantūras skolās studējošie, Latvijas augstskolu mācībspēki un studenti, citi interesenti.

Laipni uzaicinām uz Latvijas Statistiķu asociācijas, Centrālās statistikas pārvaldes, Latvijas Universitātes Doktorantūras skolas “Baltijas jūras reģiona valstu integrācija ES nozīmīgākās sadarbības dimensijās” rīkoto lasījumu “Gatavošanās 2021.gada tautas skaitīšanai: Latvijas iedzīvotāju ekonomiskās aktivitātes un augstākā sekmīgi iegūtā izglītības līmeņa novērtējums, izmantojot administratīvos datus un citu datu avotus“. Ar lasījumu uzstāsies Pēteris Veģis, Centrālās statistikas pārvaldes Sociālās statistikas departamenta direktora vietnieks un Anna Kluša, Centrālās statistikas pārvaldes Sociālās statistikas departamenta Tautas skaitīšanas daļas vadītāja vietniece, LU doktorante.

Lasījums notiks 2017. gada 13. novembrī plkst. 17.00 Aspazijas bulv. 5, 320. auditorijā.

Dalībnieki: Latvijas Statistiķu asociācijas biedri, Centrālās statistikas pārvaldes darbinieki, Latvijas Universitātes Doktorantūras skolās studējošie, Latvijas augstskolu mācībspēki un studenti, citi interesenti.

Prezentācijas slaidi.

Laipni uzaicinām uz Latvijas Statistiķu asociācijas, Centrālās statistikas pārvaldes, Latvijas Universitātes Doktorantūras skolas “Baltijas jūras reģiona valstu integrācija ES nozīmīgākās sadarbības dimensijās” rīkoto lasījumu “Sociāli demogrāfisko procesu etniskā diferenciācija”. Ar lasījumu uzstāsies Denīze Ponomarjova (LU doktorante). Lasījums notiks 2017. gada 10. maijā plkst. 17.00 Aspazijas bulv. 5, 320. auditorijā.

Lasījuma dalībnieki: Latvijas Statistiķu asociācijas biedri, CSP darbinieki, Latvijas Universitātes Doktorantūras skolās studējošie, Latvijas augstskolu mācībspēki un studenti, citi interesenti.

Laipni uzaicinām uz Latvijas Statistiķu asociācijas, Centrālās statistikas pārvaldes, Latvijas Universitātes Doktorantūras skolas “Baltijas jūras reģiona valstu integrācija ES nozīmīgākās sadarbības dimensijās” rīkoto lasījumu “Latvijas veselības apsekojumu aktualitātes un to izmantošana”. Ar lasījumu uzstāsies Ģirts Briģis, Rīgas Stradiņa universitātes profesors. Lasījums notiks 2017. gada 20. februārī plkst. 17.00 Aspazijas bulv. 5, 320.auditorijā.

Lasījuma dalībnieki: Latvijas Statistiķu asociācijas biedri, Centrālās statistikas pārvaldes darbinieki, Latvijas Universitātes Doktorantūras skolās studējošie, Latvijas augstskolu mācībspēki un studenti, citi interesenti.

Lasījuma prezentācijas slaidi

Laipni uzaicinām uz Latvijas Statistiķu asociācijas, Centrālās statistikas pārvaldes, Latvijas Universitātes Doktorantūras skolas “Baltijas jūras reģiona valstu integrācija ES nozīmīgākās sadarbības dimensijās” rīkoto lasījumu 2001. gadā noslēgto laulību kohorta: sociāli demogrāfisko rādītāju dinamika 15 gadu periodā. Ar lasījumu uzstāsies Kristīne Lece un Dana Bukša 2017. gada 23. janvārī plkst. 17.00 Centrālajā statistikas pārvaldē, Lāčplēša ielā 1, 504. telpā.

Lasījuma dalībnieki: Latvijas Statistiķu asociācijas biedri, Centrālajā statistikas pārvaldes darbinieki, Latvijas Universitātes Doktorantūras skolās studējošie, Latvijas augstskolu mācībspēki un studenti, citi interesenti.

Projekts 13.01.2017
(labots 09.03.2017)
Lejupielādēt

 1. 2001. gadā noslēgto laulību kohorta: sociāli demogrāfisko rādītāju dinamika 15 gadu periodā
  Kristīne Lece, Dana Bukša 2017. gada 23. janvārī plkst. 17.00 Lāčplēša iela 1
 2. Latvijas veselības apsekojumu aktualitātes un to izmantošana
  Ģirts Briģis, 2017. gada 20. februārī plkst. 17.00 Aspazijas bulv. 5, 320. auditorija
 3. Sociāli demogrāfisko procesu etniskā diferenciācija
  Denīze Ponomarjova, 2017. gada 10. aprīlī plkst. 17.00 Aspazijas bulv. 5, 320. auditorija (uzaicināta)
 4. Par gatavošanos 2021.gada tautas skaitīšanai
  Maranda Behmane, Pēteris Veģis, 2017. gada septembrī plkst. 17.00 (LSA valdes sēdē 13.01.2017 ieteikts uzaicināt)
 5. Par veselības reģistriem
  Santa Pildava, 2017. gada oktobrī plkst. 17.00 Aspazijas bulv. 5, 320. auditorija (LSA valdes sēdē 13.01.2017 ieteikts uzaicināt)

2016. gada 21. novembrī ar lasījumu “Izlases kļūdu novērtēšana ar programmas R bibliotēku vardpoor” uzstājās Centrālās statistikas pārvaldes Statistikas metodoloģijas un kvalitātes departamenta Matemātiskā nodrošinājuma daļas vadītāja vietnieks Mārtiņš Liberts un vecākais referents Juris Breidaks. Interesantiem ir iespēja iepazīties ar lasījuma slaidiem. Autoru izstrādātā programmas R bibliotēka vardpoor ir pieejama: