Komisija 2018

Apstiprināts: LSA Valdes sēdē 2018. gada 5. janvārī

Biedrības „Latvijas Statistiķu asociācija” konkurss par ieguldījumu statistiskajos zinātniskajos pētījumos

Konkursa komisija:

Komisijas priekšsēdētājs

 • Pēteris Zvidriņš

Komisijas locekļi

 • Ģirts Briģis,
 • Juris Krūmiņš,
 • Jānis Lapiņš,
 • Mārtiņš Liberts,
 • Jānis Misiņš,
 • Jānis Valeinis,
 • Anda Vītiņa,
 • Jānis Vucāns,
 • Aija Žīgure

Komisijas sekretāre

 • Anita Švarckopfa