Saites

Centrālā statistikas pārvalde >>

 

Starptautiskais statistikas institūts (ISI) >>

 Starptautiskā oficiālās statistikas asociācija (IAOS) >>

Starptautiskā apsekojumu statistikas asociācija (IASS) >>

 

Igaunijas statistiķu asociācija >>

Lietuvas statistiķu asociācija >>

Polijas statistiķu asociācija >>

Amerikas statistikas asociācija>>

Bernulli matemātiskās statistikas un varbūtības biedrība >>

Lietuvas statistikas žurnālas >>

Statistikas žurnālu saraksts >>