logo_phf_smallvse-logo-60-enorennes2

 

 

 

 

 

Prāgas universitātes Statistikas un varbūtības teorijas  nodaļa un Makroekonomikas nodaļa,

Košice Ekonomikas universitātes Biznesa ekonomikas fakultāte

Rennes starptautiskā Biznesa skola

organizē 8. starptautiskās statistikas un ekonomikas dienas ar mērķi diskutēt par aktuālajām statistikas, demogrāfijas un ekonomikas problēmām. Konferences darba valoda – angļu. Dalības maksa 130 euro.
Pieteikšanās – 30.marts.

Saite uz konferences mājas lapu >>

 

 

God./Cien. Latvijas Statistiķu asociācijas biedri,

Uzaicinām Jūs uz LSA biedru kopsapulci, kura notiks 2014.gada 19.februārī, trešdien, plkst 16.00 Latvijas Universitātes Mazajā aulā (Raiņa bulvāris, 19).

Reģistrēšanās no plkst.15.30.

Dienas kārtībā:

 1. LSA valdes pārskata ziņojums par darbu 2013.gadā (ziņo Biruta Sloka), tā apspriešana un apstiprināšana
 2. LSA revidentes ziņojums (ziņo Tatjana Junsone), tā apspriešana un apstiprināšana
 3. LSA valdes vēlēšanas
 4. Zinātnisko darbu konkursa uzvarētāju apbalvošana (ziņo Pēteris Zvidriņš)
 5. Par jaunumiem oficiālajā statistikā (ziņo Aija Žīgure)
 6. Par LSA paredzētajām aktivitātēm 2014.gadā (ziņo Biruta Sloka)Debates
  1. Statistikas lasījumi
  2. LSA organizētā ekskursija 2.-3.augustā
 7. Debates
 8. Dažādi

IMG_2496aŠ.g. 31.oktobrī, ar Ministru kabineta rīkojumu Nr.505 akadēmiķim habilitētajam ekonomikas doktoram Oļģertam Krastiņam tika piešķirts Ministru kabineta Atzinības raksts par nopelniem matemātiskās statistikas attīstībā, kā arī studentu un jauno zinātnieku sagatavošanā.

Latvijas statistiķu asociācija sveic Oļģertu Krastiņu par saņemto atzinību, augsti novērtējot viņa izcilo ieguldījumu statistikas jomas veicināšanā!

 

J.VucansPar nopelniem Latvijas valsts labā š.g. 18.novembrī LZA valdes loceklim Dr.math. Jānim Vucānam tika pasniegts Triju Zvaigžņu ordenis, III šķiras apbalvojums un viņš iecelts par Triju Zvaigžņu ordeņa komandieri.

Latvijas statistiķu asociācija sveic Jāni Vucānu ar valsts apbalvojumu!

 

2013.gada 25.novembrī, plkst. 17.00, Baiba Zukula un Mārtiņš Liberts (CSP) informēs par iedzīvotāju skaita novērtēšanas metodoloģiju. Lasījums notiks Aspazijas bulv. 5, 500.telpā.

2011.gada tautas skaitīšanas rezultāti apliecināja, kas esošā iedzīvotāju skaita un ilgtermiņa migrācijas aprēķinu metodoloģija, izmantojot Iedzīvotāju reģistru un iedzīvotāju dabiskās kustības  datus turpmāk vairs nav izmantojama, jo Iedzīvotāju reģistrs nespēj uztvert visas iedzīvotāju starptautiskās ilgtermiņa  migrācijas . Lai turpmāk iegūtu pēc iespējas precīzus ikgadējos datus par pastāvīgo iedzīvotāju skaitu valstī, bija nepieciešams meklēt jaunus risinājumu, kas ļautu novērtēt  iedzīvotāju skaitu un ilgtermiņa migrāciju , tas ir, cik iedzīvotāju pastāvīgi dzīvo valstī un cik to ir pametuši. Jaunā pastāvīgo iedzīvotāju skaita un ilgtermiņa migrācijas novērtēšanas metodoloģija pamatojas ne tikai uz Iedzīvotāju reģistra, bet arī uz citu administratīvo datu izmantošanu, kā arī uz 2011.gada Tautas skaitīšanu un spoguļstatistiku , un tās rezultāti jau tiek publicēti.

par biedrības „Latvijas Statistiķu asociācija” rīkoto zinātnisko darbu konkursu

  Apstiprināts:
LSA Valdes sēdē 2013. gada 4.oktobrī

Biedrības „Latvijas Statistiķu asociācija” (LSA) rīko ikgadējus zinātnisko darbu konkursus par ieguldījumu statistikas zinātniskajos pētījumos (turpmāk Konkurss). Konkursam darbu var iesniegt Latvijas pilsonis/e vai patstāvīgais/ā iedzīvotājs/a, kas sagatavojis/usi darbu statistikā, ja darba iesniegšanas brīdī viņš/viņa nav vecāks/a par 35 gadiem.

2013. gadā piešķir balvas par izciliem pētījumiem, kuri veicina statistisko metožu izmantošanu un attīstību aktuālo problēmu risināšanai, sekmē un pilnveido statistikas terminoloģiju.

Konkursu rīko biedrības „Latvijas Statistiķu asociācija” valde. Darbus vērtē biedrības „Latvijas Statistiķu asociācija” valdes apstiprināta Zinātnisko darbu konkursa komisija.

Balvu pretendenti iesniedz pieteikumu biedrības „Latvijas Statistiķu asociācija” zinātnisko darbu konkursa komisijas priekšsēdētājam Pēterim Zvidriņam līdz 2013. gada 20. novembrim plkst. 12.00 Aspazijas bulv. 5, 338. telpā un elektroniski Peteris.Zvidrins@lu.lv, pievienojot šādus dokumentus:

 • Vērtējamo darbu;
 • Pretendenta iesniegumu ar      pieteikumu piedalīties Konkursā, iesniegumā jānorāda augstskola vai      zinātniskā iestāde, darba nosaukums, autora vārds, uzvārds. Iesniegums jāadresē      – Biedrības „Latvijas Statistiķu asociācija” zinātnisko darbu konkursa      komisijai;
 • Autora dzīves un darba      gājums (CURRICULUM VITAE).
 • Var pievienot arī vēl citus dokumentus pēc pretendenta ieskatiem, tai skaitā zinātniskā vadītāja ieteikumu, kurā dots īss iesniegtā darba vērtējums un Balvas pretendenta raksturojums;

Konkursa darbu vērtēšanas komisijas slēdzienu par labāko darbu izvirzīšanu apbalvošanai apstiprina biedrības „Latvijas Statistiķu asociācija” valde. Konkursa rezultāti tiek publicēti biedrības „Latvijas Statistiķu asociācija” mājas lapā un masu saziņas līdzekļos.

Konkursa uzvarētājiem balvas pasniedz biedrības „Latvijas Statistiķu asociācija” biedru kopsapulcē vai kādā citā piemērotā svinīgā pasākumā.

Konkursa komisiju apstiprina Latvijas Statistiķu asociācijas valde.

Godalgotie darbi glabājas pie biedrības „Latvijas Statistiķu asociācija” zinātnisko darbu komisijas priekšsēdētāja.

Konkursa balvas 2013./2014. gadā: apmaksā ar statistiku saistītā pasākumā (ceļa izdevumus, viesnīcu, dalības maksu, u.c.) vai kvalifikācijas papildināšanai (grāmatas, datorprogrammas, dalības maksu profesionālajās organizācijās)

I vietai Ls 300 (Trīs simtu latu)

II vietai Ls 200 (Divi simti latu).

 

1. Jaunais statistikas likumprojekts 

       Ieva Začeste, CSP, otrdien, 22. oktobrī no plkst. 17.00

  

2. Iedzīvotāju skaitīšanas metodika

       Maranda Behmane, CSP, pirmdien, 25. novembrī no plkst. 17.00

              

3. Sporta statistika

       Andris Staģis, Sporta statistiķis, pirmdien, 16. decembrī no plkst. 17.00

 

4. Saslimstība ar kuņģa vēzi

       Jānis Misiņš, LSA valdes loceklis, pirmdien, 20.janvāris, 2014

 

5. Ekonometrijas metodes dzīves līmeņa pētījumos

           Ilze Balode, Ventspils augstskola, februāris, 2014

 

6. Simulācijas eksperimentu izmantošana apsekojumu izmaksu efektivitātes novērtēšanā

       Mārtiņš Liberts, CSP, marts, 2014

 

7.  Nacionālo kontu attīstības virzieni

        Dace Tomase, CSP, 2014. aprīlis

 

LSA valde informē par Igaunijas statistiķu uzstāšanos Latvijas Universitātē

Vieslekcijas notiks 17. septembrī 14:30 LU Mazajā Aulā, Raiņa bulv. 19.

Diana BeltadzeCensus data about Estonia, reflection and reception

Ene Margit TiitCensus as a tool for description and prognosing the population development process

Lasīt šeit>>