1. Pensiju sistēmu salīdzinājums Baltijas valstīs: ko mēs varam mācīties viens no otra
  Olga Rajevska, LU, 2016. gada 25. aprīlī
 2. R bibliotēkas ‘vardpoor’ pielietojums izlases kļūdu novērtēšanai
  Mārtiņš Liberts, Juris Breidaks, CSP, 2016. gada maijā
 3. Reģionālās statistikas jautājumi demogrāfiskajos pētījumos
  Aleksandrs Dahs, LU, 2016.gada septembrī
 4. Aktualitātes sociālajā statistikā, Lasījums veltīts Eiropas Statistikas dienai
  Maranda Behmane (uzaicināta), 2016. gada oktobrī
 5. Latvijas veselības apsekojumu aktualitātes un to izmantošana
  Ģirts Briģis, 2016. gada novembrī vai decembrī
 6. 2001. gadā noslēgto laulību kohorta: sociāli demogrāfisko rādītāju dinamika 15 gadu periodā
  Kristīne Lece, Dana Bukša 2016. gada novembrī decembrī vai 2017. gada janvārī

Comments are closed.

Post Navigation