luta

Latvijas Universitātes (LU) Fizikas un matemātikas fakultātē (FMF) no 30. maija līdz 6. jūnijam viesosies Džordžtaunas Universitātes (ASV) Medicīnas skolas asociētais profesors biostatistikā Dr. Džordžs Luta.

Dr. Lutam ir 15 gadu pieredze biostatistikas jomā, tajā skaitā 6 gadu pieredze epidemioloģisko pētījumu jomā Ziemeļkarolīnas Universitātes Čapelhilā Medicīnas skolā. Dr. Lutas kompetences iekļauj medicīnas pētījumu un randomizētu klīnisko izmēģinājumu statistisko dizainu izstrādi un analīzi. Dr. Lutas metodoloģiskie pētījumi saistīti ar nosacīto empīriskās ticamības metožu izstrādi klīnisko izmēģinājumu un novērojumu pētījumu datu analīzei un statistiskajām metodēm plūsmas citometrijas datu analīzei.

Sadarbība ar Dr. Džordžu Lutu izveidojusies LU FMF asociētajam profesoram Jānim Valeinim, jo abus vieno kopīgas zinātniskās intereses – empīriskās ticamības un robustu metožu pētniecība un pielietojums biostatistikas jomā. Vizītes laikā Latvijas Universitātē Dr. Džordžs Luta pasniegs intensīvo lekciju kursu Applied course in Linear Models and Multivariate Analysis using SAS un uzstāsies ar referātu New advanced methods in biostatistics biostatistikas seminārā 1. jūnijā un kopīgi ar LU FMF pētniekiem un studentiem darbosies pie kopīgu zinātnisku publikāciju izstrādes.

Biostatistikas seminārs tiek rīkots, sadarbojoties vairākām LU doktorantūras skolām (Atomāro un nepārtrauktās vides fizikālo procesu pētīšanas, modelēšanas un matemātisko metožu pilnveidošanas doktorantūras skola, Biomedicīnas pētījumu un jauno tehnoloģiju doktorantūras skola un doktorantūras skola translācijas izpētē medicīnā), lai veicinātu sadarbību un publikāciju izstrādi biostatistikas metožu pētniecības un pielietojumu jomā Latvijas Universitātē. Seminārs norisināsies Fizikas un matemātikas fakultātē 1. jūnijā 16:00-19:30, Zeļļu ielā 25, 233. auditorijā. Detalizēta semināra programma atrodama ej.uz/lu-biostatistika. Laipni aicināti visi interesenti, iepriekš piesakoties mara.velina@lu.lv.

Lekciju kursa un semināra programma

Informāciju sagatavoja:
Māra Vēliņa
LU Fizikas un matemātikas fakultātes Matemātikas nodaļa
mara.velina@lu.lv

Comments are closed.

Post Navigation