Kopš 2017. gada 20. novembra mums ļoti pietrūkst Rutas Krievkalnas optimisms, labsirdība, koleģialitāte, jo mūžības ceļu aizgājusi ilggadēja un aktīva Latvijas Statistiķu Asociācijas biedre. Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju brīdī esam kopā ar tuviniekiem.

Comments are closed.

Post Navigation