Eiropas statistikas ieinteresēto pušu konference notiks 2018. gada 18.-19. oktobrī Bambergā, Vācijā. Konferencē piedalīties ir aicināti pētnieki, statistikas ražotāji un lietotāji. Plašāku informāciju par konferenci skatīt: Call for abstracts for the Conference of European Statistics Stakeholders 2018.

Comments are closed.

Post Navigation