Lūdzu, iepazīstieties ar Eiropas Nacionālo statistikas biedrību federācijas (The Federation of European National Statistical Societies, FENStatS) prezidenta Walter Radermacher vēstuli federācijas biedriem. LSA ir FENStatS biedru sastāvā kopš 2017. gada.

Viedokli vai komentārus par vēstuli rakstiet uz LSA e-pasta adresi lsa@statistikuasociacija.lv.

FENStatS: News and activities

Comments are closed.

Post Navigation