Centrālā statistikas pārvalde (CSP) un Latvijas Universitāte ielūdz uz 2021. gada tautas un mājokļu skaitīšanai veltītajām akadēmiskajām brokastīm “Demogrāfiskie izaicinājumi un tautskaites dati to analīzei”.

10 gadu laikā CSP izveidojusi jaunu datu vākšanas sistēmu, tautas un mājokļu skaitīšanai nepieciešamos datus iegūstot no administratīvajos datu avotos pieejamās informācijas. Šobrīd secinām, ka izvēlētais ceļš ir pareizs un, analizējot iegūtos rezultātus un atziņas, jānovērtē, kas nepieciešams, lai virzītos tālāk.

Būtiskākie priekšnosacījumi, kas nosaka statistikas jomas straujo attīstību, ir arvien pieaugošais pieprasījums pēc savlaicīgiem, aktuāliem un ļoti detalizētiem datiem. Un vairs ne reizi 10 gados… Katru gadu!

Aicinām piedalīties diskusijā ar statistikas jomas profesionāļiem, akadēmiskās vides pārstāvjiem un citiem tautskaites datu lietotājiem par paradigmas un metožu maiņu, kā arī nepieciešamajiem turpmākajiem darbiem/iniciatīvām datu nodrošināšanai.

Akadēmisko brokastu dalībniekiem būs iespēja vērtēt trīs aspektus:

  1. Demogrāfiskie rādītāji, tai skaitā mājsaimniecības un ģimenes
  2. Sociāli-ekonomiskie rādītāji (izglītība, nodarbinātība)
  3. Mājokļu rādītāji

Akadēmisko brokastu programma.

Comments are closed.

Post Navigation