Mēs priecājamies paziņot par 2022. gada Eiropas Statistikas ieinteresēto personu konferences pirmo uzaicinājumu. Konference notiks Romas Universitātes "La Sapienza" (Itālija) Statistikas zinātņu fakultātē 2022. gada 20. -21. oktobrī.

Ziņas turpinājums angļu valodā.

Comments are closed.

Post Navigation