Latvijas Statistiķu asociācijas valdes sēde notiks pirmdien, 2023. gada 27. februārī plkst. 17.00 Zoom platformā.

Dienas kārtība (projekts):

  1. Par Matemātiķa – statistiķa profesijas standartu – apstiprināts ar precizējumiem. Ziņo Biruta Sloka, Inese Bula.
  2. Par lasījumiem 2023. gadā. Ziņo Biruta Sloka, Anita Švarckopfa, Mārtiņš Liberts, Aija Žīgure.
  3. Par ikgadējo sanāksmi 2023. gadā – virtuāli pirmdien, 2023. gada 27. martā plkst. 16.00. Ziņo Biruta Sloka, Anita Švarckopfa, Aija Žīgure.
  4. Par informatīvā biļetena sagatavošanu. Ziņo Biruta Sloka, Anita Švarckopfa, Aija Žīgure, Mārtiņš Liberts.
  5. Par LSA mājas lapu un informāciju sociālajos tīklos. Ziņo Mārtiņš Liberts.
  6. Priekšlikumi par nākamo valdes sēdi. Ziņo Biruta Sloka (20.03.2023 plkst. 16.00 – projekts).
  7. Dažādi.

Comments are closed.

Post Navigation