logo_iaos-300x134

Starptautiskā oficiālās statistikas asociācija (International Association for Official Statistics, IAOS) ir publiskojusi jauno mājas lapu, kas ir pieejama pēc adreses http://www.iaos-isi.org/.

Ziņa no IASO prezidenta:

I am very pleased to announce that the new IAOS website www.iaos-isi.org is now live. The new website will make it much easier for IAOS members and others interested in the world of official statistics to access information. Information on Association activities – Young Statistician Prize, Statistical Journal of the IAOS (SJIAOS), conferences are all much easier to find. Members can also see at a glance the Strategy for our Association and track progress. Over time we will also add new features. Let us know what you think and what other features you would like. On behalf of the IAOS Executive, I would also like to thank all the people who have put the new website together. So, come and visit the new website – www.iaos-isi.org. Let us know what you think.

Ola Awad
President IAOS

ALorencs

Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā, 4. maijā Melngalvju namā notika Triju Zvaigžņu ordeņa, Viestura ordeņa un Atzinības krusta pasniegšanas svinīgā ceremonija. Par pašaizliedzīgo mūža ieguldījumu informātikas zinātnē, izglītības un akadēmiskajā darbā par Atzinības krusta kavalieri tika iecelts mūsu asociācijas biedrs un Elektronikas un datorzinātņu institūta vadošais pētnieks Aivars Lorencs. LSA pievienojas profesora Aivars Lorenca apsveicējiem un paļaujas uz viņa aktīvu darbību asociācijas rindās vēl ilgus gadus.

Foto: Kaspars Meinerts/TVNET

Laipni uzaicinām uz Latvijas Statistiķu asociācijas, Centrālās statistikas pārvaldes un Latvijas Universitātes Doktorantūras skolas “Baltijas jūras reģiona valstu integrācija ES nozīmīgākās sadarbības dimensijās” rīkoto Latvijas Universitātes pētnieces Olgas Rajevskas lasījumu “Pensiju sistēmu salīdzinājums Baltijas valstīs: ko mēs varam mācīties viens no otra”.

Lasījums notiks trešdien, 25.04.2016, plkst. 17.00 Latvijas Universitātē, EVF, Aspazijas bulv. 5, 320. auditorijā.

Dalībnieki: Latvijas Statistiķu asociācijas biedri,  CSP  darbinieki, Latvijas Universitātes Doktorantūras skolās studējošie, Latvijas augstskolu mācībspēki un studenti, citi interesenti.

Uzaicinājums

Prezentācijas slaidi

Latvijas statistiķi ir aicināti iesniegt rakstus publicēšanai “Lietuvas Statistikas žurnālā” (“Lithuanian Journal of Statistics”). Žurnālā var publicēt rakstus par šādu tematiku:

 • fundamentāli statistikas pētījumi par statistikas teoriju, metodoloģiju un tās pielietojumu;
 • statistikas pielietojums ekonomikas, fizikas, tehnoloģiju, biomedicīnas un sociālajās zinātnēs;
 • statistiskas metožu pielietojums oficiālās statistikas nodrošināšanai;
 • pētījumi par statistikas vēsturi, informācija par svarīgiem ar statistiku saistītiem notikumiem.

Žurnāls aicina iesniegt rakstus gan pieredzējušus statistiķus, gan jaunos statistiķus un studentus. Studentiem šī ir lieliska iespēja gūt pirmo pieredzi rakstu publicēšanai starptautiskā žurnālā.

Žurnāls tiek izdots reizi gadā – rudenī. Žurnālam iesniegtos rakstus recenzē anonīmi recenzenti. Žurnāls ir indeksēts sekojošos katalogos: EBSCOhost; IndexCopernicus; Ulrich’s; DOAJ (Directory of Open Access Journals). Papildus informāciju par žurnālu var iegūt žurnāla mājas lapā.

Autori un tēmas šogad ir jāpiesaka līdz 2016. gada 25. martam. Rakstu iesniegšanas termiņš ir 2016. gada 23. jūnijs. Par tēmu iesniegšanu, lūdzu, sazināties ar Mārtiņu Libertu (martins.liberts@gmail.com).

Latvijas Statistiķu asociācija sadarbībā ar LU EVF un RSU pārstāvjiem Andreja Ivanova vadībā 2016.gada 23.martā no plkst. 14.00 Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē Aspazijas bulv. 5, 322.telpā organizē semināru par statistikā un ar statistiku saistītās jomās lietoto tulkojumu no angļu valodas vārdu latviski izmantošanu mācību līdzekļu izstrādē, studiju kursu pasniegšanā, saziņā un citur.

Ieteikumus jāatsūta līdz 2016.gada 21.martam plkst. 23.59 uz:

Biruta.Sloka@lu.lv, Anita.Svarckopfa@csb.gov.lv

Terminu definīcijas LZA Terminoloģijas komisijas Akadēmisko terminu datu bāzē AkadTerm (situācija 2016.gada 10.martā)

Definīcija: A word or phrase that stands for a concept used in a particular subject area.
Microsoft Terminology 2015. Entry from the Microsoft Language Portal.
© 2015 Microsoft Corporation. All rights reserved.

Definīcija: Konkrētas tematiskās jomas, speciālās nozares jēdziena vārdisks apzīmējums — vārds vai vārdkopa, kas izteic (nosauc un iezīmē) attiecīgās jomas (nozares) noteiktu jēdzienu kā nozares jēdzienu sistēmas sastāvdaļu, piemēram, valodniecības jēdzieni izteikti ar terminiem vārds, īpašvārds, sugasvārds, vārdkopa. Termina sastāvā var būt simboli, piemēram, ß stari.
Valodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. — R., 2007

Definīcija: Vispārīga jēdziena vārdisks apzīmējums noteiktā nozarē.
Piemēri: Termins var ietvert simbolus un tam var būt arī varianti, piemēram, atšķirīga pareizrakstība.
VS ISO 5127:2005 Informācija un dokumentācija. Vārdnīca
Informācijas zinātnes termini (bibliotēkas, arhīvi un muzeji)

LSA vīrieši sveic mūsu asociācijas biedru daiļāko un labāko daļu Starptautiskajā sieviešu dienā. Vēlam Jums vienmēr būt tik apburošām un lai Jūs novērtē ne tikai LSA biedri, bet arī visi vīrieši darbā, sabiedrībā un sadzīvē!

 1. Pensiju sistēmu salīdzinājums Baltijas valstīs: ko mēs varam mācīties viens no otra
  Olga Rajevska, LU, 2016. gada 25. aprīlī
 2. R bibliotēkas ‘vardpoor’ pielietojums izlases kļūdu novērtēšanai
  Mārtiņš Liberts, Juris Breidaks, CSP, 2016. gada maijā
 3. Reģionālās statistikas jautājumi demogrāfiskajos pētījumos
  Aleksandrs Dahs, LU, 2016.gada septembrī
 4. Aktualitātes sociālajā statistikā, Lasījums veltīts Eiropas Statistikas dienai
  Maranda Behmane (uzaicināta), 2016. gada oktobrī
 5. Latvijas veselības apsekojumu aktualitātes un to izmantošana
  Ģirts Briģis, 2016. gada novembrī vai decembrī
 6. 2001. gadā noslēgto laulību kohorta: sociāli demogrāfisko rādītāju dinamika 15 gadu periodā
  Kristīne Lece, Dana Bukša 2016. gada novembrī decembrī vai 2017. gada janvārī

Biedrība “Latvijas Statistiķu asociācija” izsludina ikgadējo zinātnisko darbu konkursu par ieguldījumu statistikas zinātniskajos pētījumos. 2016. gadā balvas tiks piešķirtas par izciliem pētījumiem, kuri veicina statistisko metožu izmantošanu un attīstību aktuālo problēmu risināšanai, sekmē un pilnveido statistikas terminoloģiju.

Konkursa pretendentiem ir jāiesniedz pieteikums biedrības “Latvijas Statistiķu asociācija” zinātnisko darbu konkursa komisijas priekšsēdētājam Pēterim Zvidriņam līdz 2016. gada 21. novembra plkst. 12.00 Aspazijas bulvārī 5, 338.telpā vai 327.telpā un elektroniski Peteris.Zvidrins@lu.lv. Papildus informācijai lūgums iepazīties ar zinātnisko darbu konkursa 2016 nolikumu.

Konkursa balvas 2016. gadā: apmaksāta dalība ar statistiku saistītā pasākumā (dalības maksa, ceļa izdevumi, viesnīca, u.c.) vai kvalifikācijas papildināšana (grāmatas, datorprogrammas, dalības maksa profesionālajās organizācijās)

 • I. vietai Euro 400 (četri simti eiro);
 • II. vietai Euro 300 (trīs simti eiro).