Latvijas Statistiķu asociācija sadarbībā ar LU EVF un RSU pārstāvjiem Andreja Ivanova vadībā 2016.gada 23.martā no plkst. 14.00 Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē Aspazijas bulv. 5, 322.telpā organizē semināru par statistikā un ar statistiku saistītās jomās lietoto tulkojumu no angļu valodas vārdu latviski izmantošanu mācību līdzekļu izstrādē, studiju kursu pasniegšanā, saziņā un citur.

Ieteikumus jāatsūta līdz 2016.gada 21.martam plkst. 23.59 uz:

Biruta.Sloka@lu.lv, Anita.Svarckopfa@csb.gov.lv

Terminu definīcijas LZA Terminoloģijas komisijas Akadēmisko terminu datu bāzē AkadTerm (situācija 2016.gada 10.martā)

Definīcija: A word or phrase that stands for a concept used in a particular subject area.
Microsoft Terminology 2015. Entry from the Microsoft Language Portal.
© 2015 Microsoft Corporation. All rights reserved.

Definīcija: Konkrētas tematiskās jomas, speciālās nozares jēdziena vārdisks apzīmējums — vārds vai vārdkopa, kas izteic (nosauc un iezīmē) attiecīgās jomas (nozares) noteiktu jēdzienu kā nozares jēdzienu sistēmas sastāvdaļu, piemēram, valodniecības jēdzieni izteikti ar terminiem vārds, īpašvārds, sugasvārds, vārdkopa. Termina sastāvā var būt simboli, piemēram, ß stari.
Valodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. — R., 2007

Definīcija: Vispārīga jēdziena vārdisks apzīmējums noteiktā nozarē.
Piemēri: Termins var ietvert simbolus un tam var būt arī varianti, piemēram, atšķirīga pareizrakstība.
VS ISO 5127:2005 Informācija un dokumentācija. Vārdnīca
Informācijas zinātnes termini (bibliotēkas, arhīvi un muzeji)

LSA vīrieši sveic mūsu asociācijas biedru daiļāko un labāko daļu Starptautiskajā sieviešu dienā. Vēlam Jums vienmēr būt tik apburošām un lai Jūs novērtē ne tikai LSA biedri, bet arī visi vīrieši darbā, sabiedrībā un sadzīvē!

 1. Pensiju sistēmu salīdzinājums Baltijas valstīs: ko mēs varam mācīties viens no otra
  Olga Rajevska, LU, 2016. gada 25. aprīlī
 2. R bibliotēkas ‘vardpoor’ pielietojums izlases kļūdu novērtēšanai
  Mārtiņš Liberts, Juris Breidaks, CSP, 2016. gada maijā
 3. Reģionālās statistikas jautājumi demogrāfiskajos pētījumos
  Aleksandrs Dahs, LU, 2016.gada septembrī
 4. Aktualitātes sociālajā statistikā, Lasījums veltīts Eiropas Statistikas dienai
  Maranda Behmane (uzaicināta), 2016. gada oktobrī
 5. Latvijas veselības apsekojumu aktualitātes un to izmantošana
  Ģirts Briģis, 2016. gada novembrī vai decembrī
 6. 2001. gadā noslēgto laulību kohorta: sociāli demogrāfisko rādītāju dinamika 15 gadu periodā
  Kristīne Lece, Dana Bukša 2016. gada novembrī decembrī vai 2017. gada janvārī

Biedrība “Latvijas Statistiķu asociācija” izsludina ikgadējo zinātnisko darbu konkursu par ieguldījumu statistikas zinātniskajos pētījumos. 2016. gadā balvas tiks piešķirtas par izciliem pētījumiem, kuri veicina statistisko metožu izmantošanu un attīstību aktuālo problēmu risināšanai, sekmē un pilnveido statistikas terminoloģiju.

Konkursa pretendentiem ir jāiesniedz pieteikums biedrības “Latvijas Statistiķu asociācija” zinātnisko darbu konkursa komisijas priekšsēdētājam Pēterim Zvidriņam līdz 2016. gada 21. novembra plkst. 12.00 Aspazijas bulvārī 5, 338.telpā vai 327.telpā un elektroniski Peteris.Zvidrins@lu.lv. Papildus informācijai lūgums iepazīties ar zinātnisko darbu konkursa 2016 nolikumu.

Konkursa balvas 2016. gadā: apmaksāta dalība ar statistiku saistītā pasākumā (dalības maksa, ceļa izdevumi, viesnīca, u.c.) vai kvalifikācijas papildināšana (grāmatas, datorprogrammas, dalības maksa profesionālajās organizācijās)

 • I. vietai Euro 400 (četri simti eiro);
 • II. vietai Euro 300 (trīs simti eiro).

Laipni uzaicinām uz Latvijas Statistiķu asociācijas, Centrālās statistikas pārvaldes un Latvijas Universitātes Doktorantūras skolas “Baltijas jūras reģiona valstu integrācija ES nozīmīgākās sadarbības dimensijās” rīkoto lasījumu “Patērētāju konfidences apsekojumi”. Ar lasījumu uzstāsies Latvijas Fakti projektu vadītāja Oksana Kurcalte. Lasījums notiks trešdien, 24.02.2016, plkst. 17.00 Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē (Aspazijas bulv. 5, 320. auditorijā). Aicinām piedalīties Latvijas Statistiķu asociācijas biedrus, Centrālās statistikas pārvaldes darbiniekus, Latvijas Universitātes Doktorantūras skolās studējošos studentus, Latvijas augstskolu mācībspēkus un studentus, kā arī citus interesentus.

Uzaicinājums

Prezentācijas slaidi

2014. gada 10. aprīlī Latvijas Zinātņu akadēmijā (LZA) notika LZA pavasara pilnsapulce. Tajā pasniegtas LZA vārdabalvas zinātniekiem un jaunajiem zinātniekiem. Marģera Skujenieka balvu statistikā saņēma Ekonomikas un vadības fakultātes prof akadēmiķis un LSA valdes loceklis Juris Krūmiņš par vienotas tematikas zinātnisku darbu kopumu “Iedzīvotāju paredzamā dzīves ilguma, tā diferenciācijas un palielināšanas faktoru statistiskā analīze (1993 – 2013)”.

Papildus informācija par LZA vārdabalvām zinātniekiem un jaunajiem zinātniekiem.