2012.gada 6.martā, plkst. 16.00 Lāčplēša iela 1, Rīgā notika valdes sēde.

 

Dienas kārtība

  1. Par LSA lasījumiem. Projekts pielikumā. Ziņo Ilmārs Vanags
  2. Par LSA biedru pilnsapulci. Ziņo Ilmārs Vanags
  3. Par vasaras skolu Valmierā. Ziņo Jānis Lapiņš
  4. Par LSA mājas lapu. Ziņo Biruta Sloka
  5. Par LSA organizēto ekskursiju. Ziņo Biruta Sloka, Aija Žīgure
  6. Par Studentu zinātnisko darbu konkursu. Ziņo Biruta Sloka
  7. Priekšlikumi par nākamo valdes sēdi. Ziņo Aija Žīgure
  8. Dažādi

Comments are closed.

Post Navigation