par biedrības „Latvijas Statistiķu asociācija” rīkoto zinātnisko darbu konkursu

  Apstiprināts:
LSA Valdes sēdē 2013. gada 4.oktobrī

Biedrības „Latvijas Statistiķu asociācija” (LSA) rīko ikgadējus zinātnisko darbu konkursus par ieguldījumu statistikas zinātniskajos pētījumos (turpmāk Konkurss). Konkursam darbu var iesniegt Latvijas pilsonis/e vai patstāvīgais/ā iedzīvotājs/a, kas sagatavojis/usi darbu statistikā, ja darba iesniegšanas brīdī viņš/viņa nav vecāks/a par 35 gadiem.

2013. gadā piešķir balvas par izciliem pētījumiem, kuri veicina statistisko metožu izmantošanu un attīstību aktuālo problēmu risināšanai, sekmē un pilnveido statistikas terminoloģiju.

Konkursu rīko biedrības „Latvijas Statistiķu asociācija” valde. Darbus vērtē biedrības „Latvijas Statistiķu asociācija” valdes apstiprināta Zinātnisko darbu konkursa komisija.

Balvu pretendenti iesniedz pieteikumu biedrības „Latvijas Statistiķu asociācija” zinātnisko darbu konkursa komisijas priekšsēdētājam Pēterim Zvidriņam līdz 2013. gada 20. novembrim plkst. 12.00 Aspazijas bulv. 5, 338. telpā un elektroniski Peteris.Zvidrins@lu.lv, pievienojot šādus dokumentus:

 • Vērtējamo darbu;
 • Pretendenta iesniegumu ar      pieteikumu piedalīties Konkursā, iesniegumā jānorāda augstskola vai      zinātniskā iestāde, darba nosaukums, autora vārds, uzvārds. Iesniegums jāadresē      – Biedrības „Latvijas Statistiķu asociācija” zinātnisko darbu konkursa      komisijai;
 • Autora dzīves un darba      gājums (CURRICULUM VITAE).
 • Var pievienot arī vēl citus dokumentus pēc pretendenta ieskatiem, tai skaitā zinātniskā vadītāja ieteikumu, kurā dots īss iesniegtā darba vērtējums un Balvas pretendenta raksturojums;

Konkursa darbu vērtēšanas komisijas slēdzienu par labāko darbu izvirzīšanu apbalvošanai apstiprina biedrības „Latvijas Statistiķu asociācija” valde. Konkursa rezultāti tiek publicēti biedrības „Latvijas Statistiķu asociācija” mājas lapā un masu saziņas līdzekļos.

Konkursa uzvarētājiem balvas pasniedz biedrības „Latvijas Statistiķu asociācija” biedru kopsapulcē vai kādā citā piemērotā svinīgā pasākumā.

Konkursa komisiju apstiprina Latvijas Statistiķu asociācijas valde.

Godalgotie darbi glabājas pie biedrības „Latvijas Statistiķu asociācija” zinātnisko darbu komisijas priekšsēdētāja.

Konkursa balvas 2013./2014. gadā: apmaksā ar statistiku saistītā pasākumā (ceļa izdevumus, viesnīcu, dalības maksu, u.c.) vai kvalifikācijas papildināšanai (grāmatas, datorprogrammas, dalības maksu profesionālajās organizācijās)

I vietai Ls 300 (Trīs simtu latu)

II vietai Ls 200 (Divi simti latu).

 

Sadarbībā ar Centrālās statistikas pārvaldi un Latvijas Universitātes Doktorantūras skolu “Baltijas jūras reģiona valstu integrācija ES nozīmīgākās sadarbības dimensijās” tiks rīkots lasījums

Neparametrisko un robusto statistikas metožu zinātniskie pētījumi LU Fizikas un matemātikas fakultātē, referents Jānis Veleinis Fizikas un matemātikas fakultāte

Visi interesenti tiek gaidīti  2012. gada 1.novembrī  plkst. 17.00 – 18.00 Aspazijas bulv. 5, 320. aud.

Lejuplādēt prezentāciju.

Zilo ezeru zeme Aukštaitija. Ceļojums acīm un vēderam

04.-05.08.2012

 • Stelmužes ozols – diženākais visā Lietuvā.
 • Viesošanās pie aldara, kurš pēc sentēvu metodēm darina garšīgu medalu, seno aldaru brūvēšanas piederumu apskate.
 • Skaistās Aukštaitijas augstienes ainavas, kur mijas neskaitāmi ezeri un pauguri. Izbrauciens ar zirgu pajūgiem pa apkārtnes pauguriem.
 • Vakariņas ar Aukštaitijas kulinārā mantojuma ēdienkarti: vederay, didžkukuļai un pēc vietējām tradīcijām uzvārītais šaltirbarščai.
 • Lietuviešu nacionālā salduma šakotis tapšana un degustēšana.
 • Aukštaitijas nacionālais parks.
 • Senā kulta vieta Ladakalns, no kura paveras lielisks skats uz apkārtnes savienotajiem ezeriem.
 • Palūšes koka baznīciņa ar zvanu torni.
 • Ginuču ūdensdzirnavas.
 • Senās biškopības brīvdabas muzejs, kur vērojamas dažādas skulptūras, kam cieša saistība ar senajām biškopības tradīcijām, medus degustācija.
 • Launags viesu namā, kura lepnums ir Molētas novada ēdienu pagatavošanas tradīcijas.

Orientējošā cena ap 60 latiem

Sadarbībā ar Latvijas Universitātes Doktorantūras skolas “Baltijas jūras reģiona valstu integrācija ES nozīmīgākās sadarbības dimensijās”  tika rīkots lasījums Konsolidētās kovariācijas un to pielietojumi palieņu biotopu analīzē. Lektori Romans Dinuls, Aivars Lorencs un Ints Mednieks, Elektronikas un datorzinātņu institūts

Visi interesenti tiek gaidīti pirmdien, 28.05.2012, plkst. 14.30, LU Fizikas un Matemātikas fakultātē (Matemātikas nodaļā), Zeļļu iela 8, 108. auditorijā.

 

Lejuplādēt prezentāciju.

 

 

2012.gada 6.martā, plkst. 16.00 Lāčplēša iela 1, Rīgā notika valdes sēde.

 

Dienas kārtība

 1. Par LSA lasījumiem. Projekts pielikumā. Ziņo Ilmārs Vanags
 2. Par LSA biedru pilnsapulci. Ziņo Ilmārs Vanags
 3. Par vasaras skolu Valmierā. Ziņo Jānis Lapiņš
 4. Par LSA mājas lapu. Ziņo Biruta Sloka
 5. Par LSA organizēto ekskursiju. Ziņo Biruta Sloka, Aija Žīgure
 6. Par Studentu zinātnisko darbu konkursu. Ziņo Biruta Sloka
 7. Priekšlikumi par nākamo valdes sēdi. Ziņo Aija Žīgure
 8. Dažādi

God./Cien. Latvijas Statistiķu asociācijas biedri,

Uzaicinām Jūs uz LSA biedru kopsapulci, kura notiks 2012.gada 21.martā, trešdien, plkst 16.00 Latvijas Universitātes Mazajā aulā (Raiņa bulvāris, 19).

Reģistrēšanās no plkst.15.30.

Dienas kārtībā:

 1. LSA gada ziņojums (ziņo Biruta Sloka), tā apspriešana un apstiprināšana
 2. LSA revidentes ziņojums (ziņo Tatjana Junsone), tā apspriešana un apstiprināšana
 3. Par LSA paredzētajām aktivitātēm 2012.gadā (ziņo Biruta Sloka):
  1. Statistikas lasījumi
  2. Jauno pētnieku zinātnisko darbu konkurss
  3. Vasaras skola Valmierā
  4. LSA organizētā ekskursija 4.-5.augustā
 4. Par jaunumiem oficiālajā statistikā (ziņo Aija Žīgure)
 5. Debates

Sadarbībā ar Centrālo statistikas pārvaldi tika rīkots lasījums Par Tautas skaitīšanas rezultātiem. CSP Sociālās statistikas departamenta direktore Maranda Behmane iepazīstināja klātesošos ar 2011. gada tautas skaitīšanas rezultātu apstrādes gaitu un gaidāmajām publikācijām.

Lasūijums notika 2012.gada 16.aprīlī plkst 17.00, Lāčplēša 1, 510.telpā.

 

 

Lejuplādēt prezentāciju.