Š.g. 12.-13.novembrī, Igaunijas Nacionālās bibliotēkas telpās notiks Igaunijas Statistiķu asociācijas 25.konference. Tās galvenā tēma būs demogrāfiskie procesi Baltijā XXI gadsimtā. Konferences darba valoda pirmajā dienā būs angļu, bet otrajā – igauņu. Piedalīties ar ziņojumiem  konferencē uzaicināti Baltijas, Ziemeļvalstu, Vācijas, Polijas un Krievijas pārstāvji.

Konferences dienaskārtība ietvers sekojošas tēmas:

  • migrācija (iekšzeme un ārvalstu, tai skaitā nodarbinātības un izglītības nolūkos, pastāvīgie iedzīvotāji ar vairākām mītnes zemēm),
  • dabiskais pieaugums (izmaiņas kas notikušas kā īstermiņa, tā arī garākā laika periodā, prognozes),
  • mazākumtautības (to situācija salīdzinot ar pamatnāciju (piemēram, demogrāfiskais raksturojums, izglītība u.c. tautas skaitīšanas rezultāti)  izmaiņas etnisko minoritāšu pārstāvju skaitliskā sastāvā un globalizācijas procesu ietekmē uz tām),
  • izmaiņas mājsaimniecību sastāvā 21.gadsimtā u.c.

Comments are closed.

Post Navigation