Latvijas Statistiķu asociācija,

Centrālās statistikas pārvalde,

Latvijas Universitātes Doktorantūras skolas “Baltijas jūras reģiona valstu integrācija ES nozīmīgākās sadarbības dimensijās”

 

rīko lasījumu

 Par OECD organizēto Pasaules forumu

 “Statistika, zināšanas un politika: pilnveidojot politiku mainīt dzīves”

 

CSP Ienākumu un dzīves apstākļu

statistikas daļas vadītājs

Viktors Veretjanovs

 
 

Pirmdien, 26.10.2015, plkst. 17.00

CSP, Lāčplēša ielā 1, 504. telpa

Prezentāciju lejuplādēt šeit>>

 

Latvijas Statistiķu asociācijas Valdes sēde

Trešdien, 07.10.2015 plkst. 16.00

Aspazijas bulv. 5, 322. telpā

 Dienas kārtība

 

1.    Par iespējamām LSA aktivitātēm Vispasaules statistikas dienā 20.oktobrī. Ziņo Biruta Sloka, Aija Žīgure
2.    Par jauno atbalstu Studentu zinātnisko darbu konkursam. Ziņo Biruta Sloka
3.    Par Studentu zinātnisko darbu konkursu. Ziņo Pēteris Zvidriņš
4.    Par LSA lasījumiem. Ziņo Edmunds Vaskis, Biruta Sloka
5.    Par LSA mājas lapu. Ziņo Dace Deinate
6.    Par iespējamo LSA organizēto ekskursiju 2016. gadā. Ziņo Biruta Sloka
7.    Par LSA biedru precizēšanu. Ziņo Anita Švarckopfa
8.    Priekšlikumi par nākamo valdes sēdi. Ziņo Biruta Sloka
9.    Dažādi

Latvijas Statistiķu asociācija, Centrālās statistikas pārvalde,

Latvijas Universitātes Doktorantūras skola “Baltijas jūras reģiona valstu integrācija ES nozīmīgākās sadarbības dimensijās”

 

rīko lasījumu

Summāro un attiecības tipa izmaiņu dispersijas novērtējumi EU-SILC apsekojumā

CSP matemātiskā nodrošinājuma daļas

vecākais referents

Juris Breidaks

 

Pirmdien, 27.04.2015, plkst. 17.00

CSP, Lāčplēša ielā 1, 504. telpa

 

Latvijas Statistiķu asociācijas biedru kopsapulce

2015.gada 25.martā no plkst 16.15 Latvijas Universitātē Raiņa bulv. 19, Mazajā aulā

 

Dienas kārtībā:

1. LSA valdes pārskata ziņojums par darbu 2014.gadā (ziņo Biruta Sloka), tā apspriešana un apstiprināšana

2. LSA revidentes ziņojums (ziņo Tatjana Junsone), tā apspriešana un apstiprināšana

3. Par jaunumiem oficiālajā statistikā (ziņo Aija Žīgure)

4. Par LSA paredzētajām aktivitātēm 2015.gadā (ziņo Biruta Sloka):

4.1.       Statistikas lasījumi

4.2.       LSA organizētā ekskursija 1.-2.augustā

7. Debates

8. Dažādi

Lūdzam aktīvi piedalīties debatēs un izteikt priekšlikumus LSA turpmākās darbības pilnveidošanai.

 

Ikgadējo LSA biedra naudu (Euro 5 gadā) var samaksāt

Latvijas Statistiķu asociācija (biedrība)

Reģ. Nr. 40008042479

Konta numurs LV36HABA0551025061065

Lūdzu, norādīt par kuru personu ir pārskaitītā biedra nauda un par kuru gadu

LSA  Valdes sēde

06.03.2015 plkst. 16.00

Aspazijas bulv. 5, 322. telpā

Dienas kārtība

 

1.    Par LSA lasījumiem. Ziņo Edmunds Vaskis, Biruta Sloka

2.    Par LSA biedru pilnsapulci trešdien, 25.03.2015. Ziņo Biruta Sloka

3.    Par LSA ikgadējās avīzes sagatavošanas gaitu un steidzami darāmais. Ziņo Edmunds Vaskis

4.    Par LSA mājas lapu. Ziņo Dace Deinate

5.    Par LSA organizēto ekskursiju 2015. gada 1. un 2. augustā. Ziņo Biruta Sloka

6.    Par Studentu zinātnisko darbu konkursu. Ziņo Pēteris Zvidriņš

7.    Par LSA biedru precizēšanu. Ziņo Anita Švarckopfa

8.    Priekšlikumi par nākamo valdes sēdi. Ziņo Biruta Sloka

9.    Dažādi

Latvijas Statistiķu asociācija,
Centrālās statistikas pārvalde,
Latvijas Universitātes Doktorantūras skola “Baltijas jūras reģiona valstu integrācija ES nozīmīgākās sadarbības dimensijās”
 rīko lasījumu

 

Uzņēmumu konjunktūras apsekojumi – iegūtie rādītāji, to pielietojums

CSP Konjunktūras daļas vadītāja

Ieva Vanaga
 
 Pirmdien, 15.12.2014, plkst. 17.00

CSP, Lāčplēša ielā 1, 510. telpa

 

Pirmdien, 20.10.2014, plkst. 17.00, Aspazijas bulv. 5, 320. auditorijā

Latvijas Statistiķu asociācija sadarbībā ar Centrālo statistikas pārvaldi un

Latvijas Universitātes Doktorantūras skolu “Baltijas jūras reģiona valstu integrācija ES nozīmīgākās sadarbības dimensijās”  rīko lasījumu

Veselīgā mūža ilgums – aprēķināšana, problēmas, izaicinājumi

Juris Krūmiņš, Latvijas Universitāte

Lejuplādēt prezentāciju>>

 

Sadarbībā ar Centrālās statistikas pārvaldi un Latvijas Universitātes Doktorantūras skolu “Baltijas jūras reģiona valstu integrācija ES nozīmīgākās sadarbības dimensijās” tiks rīkots lasījums

Simulācijas eksperimentu izmantošana apsekojumu izmaksu efektivitātes novērtēšanā.

Lasījums notiks 2014.gada 17.martā, Aspazijas bulv. 5, 320.auditorijā plkst 17.00.

 Lejuplādēt prezentāciju>>

Te pieejams M.Liberta promocijas darbs un tā kopsavilkums>>

 

logo_phf_smallvse-logo-60-enorennes2

 

 

 

 

 

Prāgas universitātes Statistikas un varbūtības teorijas  nodaļa un Makroekonomikas nodaļa,

Košice Ekonomikas universitātes Biznesa ekonomikas fakultāte

Rennes starptautiskā Biznesa skola

organizē 8. starptautiskās statistikas un ekonomikas dienas ar mērķi diskutēt par aktuālajām statistikas, demogrāfijas un ekonomikas problēmām. Konferences darba valoda – angļu. Dalības maksa 130 euro.
Pieteikšanās – 30.marts.

Saite uz konferences mājas lapu >>