Latvijas statistiķi ir aicināti iesniegt rakstus publicēšanai “Lietuvas Statistikas žurnālā” (“Lithuanian Journal of Statistics”). Žurnālā var publicēt rakstus par šādu tematiku:

  • fundamentāli statistikas pētījumi par statistikas teoriju, metodoloģiju un tās pielietojumu;
  • statistikas pielietojums ekonomikas, fizikas, tehnoloģiju, biomedicīnas un sociālajās zinātnēs;
  • statistiskas metožu pielietojums oficiālās statistikas nodrošināšanai;
  • pētījumi par statistikas vēsturi, informācija par svarīgiem ar statistiku saistītiem notikumiem.

Žurnāls aicina iesniegt rakstus gan pieredzējušus statistiķus, gan jaunos statistiķus un studentus. Studentiem šī ir lieliska iespēja gūt pirmo pieredzi rakstu publicēšanai starptautiskā žurnālā.

Žurnāls tiek izdots reizi gadā – rudenī. Žurnālam iesniegtos rakstus recenzē anonīmi recenzenti. Žurnāls ir indeksēts sekojošos katalogos: EBSCOhost; IndexCopernicus; Ulrich’s; DOAJ (Directory of Open Access Journals). Papildus informāciju par žurnālu var iegūt žurnāla mājas lapā.

Autori un tēmas šogad ir jāpiesaka līdz 2016. gada 25. martam. Rakstu iesniegšanas termiņš ir 2016. gada 23. jūnijs. Par tēmu iesniegšanu, lūdzu, sazināties ar Mārtiņu Libertu (martins.liberts@gmail.com).

Comments are closed.

Post Navigation