Latvijas Statistiķu asociācija sadarbībā ar LU EVF un RSU pārstāvjiem Andreja Ivanova vadībā 2016.gada 23.martā no plkst. 14.00 Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē Aspazijas bulv. 5, 322.telpā organizē semināru par statistikā un ar statistiku saistītās jomās lietoto tulkojumu no angļu valodas vārdu latviski izmantošanu mācību līdzekļu izstrādē, studiju kursu pasniegšanā, saziņā un citur.

Ieteikumus jāatsūta līdz 2016.gada 21.martam plkst. 23.59 uz:

Biruta.Sloka@lu.lv, Anita.Svarckopfa@csb.gov.lv

Terminu definīcijas LZA Terminoloģijas komisijas Akadēmisko terminu datu bāzē AkadTerm (situācija 2016.gada 10.martā)

Definīcija: A word or phrase that stands for a concept used in a particular subject area.
Microsoft Terminology 2015. Entry from the Microsoft Language Portal.
© 2015 Microsoft Corporation. All rights reserved.

Definīcija: Konkrētas tematiskās jomas, speciālās nozares jēdziena vārdisks apzīmējums — vārds vai vārdkopa, kas izteic (nosauc un iezīmē) attiecīgās jomas (nozares) noteiktu jēdzienu kā nozares jēdzienu sistēmas sastāvdaļu, piemēram, valodniecības jēdzieni izteikti ar terminiem vārds, īpašvārds, sugasvārds, vārdkopa. Termina sastāvā var būt simboli, piemēram, ß stari.
Valodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. — R., 2007

Definīcija: Vispārīga jēdziena vārdisks apzīmējums noteiktā nozarē.
Piemēri: Termins var ietvert simbolus un tam var būt arī varianti, piemēram, atšķirīga pareizrakstība.
VS ISO 5127:2005 Informācija un dokumentācija. Vārdnīca
Informācijas zinātnes termini (bibliotēkas, arhīvi un muzeji)

Comments are closed.

Post Navigation