2016. gada 26. septembrī ar lasījumu “Reģionālās statistikas jautājumi demogrāfiskajos pētījumos” uzstājās Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes doktorants un Valsts pētījumu programmas EKOSOC-LV izpildītājs Aleksandrs Dahs. Interesantiem ir iespēja iepazīties ar autora prezentācijas slaidiem.

Comments are closed.

Post Navigation