Laipni uzaicinām uz Latvijas Statistiķu asociācijas, Centrālās statistikas pārvaldes, Latvijas Universitātes Doktorantūras skolas “Baltijas jūras reģiona valstu integrācija ES nozīmīgākās sadarbības dimensijās” rīkoto lasījumu “Latvijas veselības apsekojumu aktualitātes un to izmantošana”. Ar lasījumu uzstāsies Ģirts Briģis, Rīgas Stradiņa universitātes profesors. Lasījums notiks 2017. gada 20. februārī plkst. 17.00 Aspazijas bulv. 5, 320.auditorijā.

Lasījuma dalībnieki: Latvijas Statistiķu asociācijas biedri, Centrālās statistikas pārvaldes darbinieki, Latvijas Universitātes Doktorantūras skolās studējošie, Latvijas augstskolu mācībspēki un studenti, citi interesenti.

Lasījuma prezentācijas slaidi

Comments are closed.

Post Navigation