Latvijas Statistiķu asociācijas valdes sēde notiks trešdien, 14.06.2017 plkst. 16.00 Aspazijas bulv. 5, 322. telpā.

Dienas kārtība

  1. Par Studentu zinātnisko darbu konkursu – uzvarētāju sveikšana. Ziņo Pēteris Zvidriņš
  2. Par LSA lasījumiem. Ziņo Edmunds Vaskis, Biruta Sloka
  3. Par LSA mājas lapu. Ziņo Mārtiņš Liberts
  4. Par iespējamo LSA organizēto ekskursiju 2017. gadā. Ziņo Biruta Sloka
  5. Par LSA biedru precizēšanu. Ziņo Anita Švarckopfa
  6. Priekšlikumi par nākamo valdes sēdi. Ziņo Biruta Sloka
  7. Dažādi

Comments are closed.

Post Navigation