Latvijas Statistiķu asociācijas valdes sēde notika trešdien, 2024. gada 28. februārī plkst. 17.00 Zoom platformā.

Dienas kārtība:

  1. Par lasījumiem 2024.gadā. Ziņo Biruta Sloka, Anita Švarckopfa, Mārtiņš Liberts, Aija Žīgure
  2. Par ikgadējo sanāksmi 2024.gadā – virtuāli vai klātienē ceturtdien, 2024.gada 28.martā plkst. 17.00. Ziņo Biruta Sloka, Anita Švarckopfa, Aija Žīgure
  3. Par informatīvā biļetena sagatavošanu. Ziņo Biruta Sloka, Anita Švarckopfa, Aija Žīgure, Mārtiņš Liberts
  4. Par LSA mājas lapu un informāciju sociālajos tīklos. Ziņo Mārtiņš Liberts
  5. Par jautājumu par aicinājumu no Young Statisticians Europe. Ziņo Mārtiņš Liberts
  6. Priekšlikumi par nākamo valdes sēdi. Ziņo Biruta Sloka (20.03.2024 plkst. 16.00 – projekts)
  7. Dažādi

Comments are closed.

Post Navigation