Tartu Universitātes prof. Krista Fišere informē par statistikas konferenci 11th Tartu Conference on Multivariate Statistics, ko rīko Tartu Universitāte šogad jūnijā. Konferencei ir ilga vēsture, tā parasti notiek reizi četros gados, tātad tā ir reta iespēja vienkopus satikt mūsu tuvākos Baltijas kolēģus daudzdimensiju statistikas jomā.

Konferencē jau šobrīd ir izziņota plaša un saistoša keynote un invited sessions lasījumu programma. Lai arī daudzdimensiju statistika ir galvenā konferences tēma, tā nav vienīgā konferences tēma. Tēmu sarakstā ir gan oficiālās statistikas metodoloģija, gan lietišķie varbūtību modeļi un finanšu statistika. Turklāt Tartu kolēģi apliecina savu elastību, sakot, ka jebkura statistikas pētījumu tēma ir laipni gaidīta, jo publicētais konferences tēmu saraksts nav izsmeļošs.

Šī patiešām ir ļoti jauka iespēja tuvāk iepazīties ar Baltijā aktuālajām statistikas jomas pētniecības problēmām un kolēģiem, kas darbojas šajā jomā.

Papildus informācija angļu valodā.

Informāciju sagatavoja
Māra Delesa-Vēliņa
Pētniece
Matemātikas un statistikas institūts
Tartu Universitāte

Comments are closed.

Post Navigation