Laipni uzaicinām uz Latvijas Statistiķu asociācijas, Centrālās statistikas pārvaldes (CSP), Latvijas Universitātes Doktorantūras skolas “Baltijas jūras reģiona valstu integrācija ES nozīmīgākās sadarbības dimensijās” rīkoto lasījumu “Par pensiju otrā līmeņa ietekmi uz ienākumu nevienlīdzību Latvijā”. Ar lasījumu uzstāsies Olga Rajevska – LU BVEF pētniece un RSU docente un Viktors Veretjanovs – CSP Sociālās statistikas departamenta vecākais metodikas eksperts.

Lasījums notiks 2021. gada 22. septembrī plkst. 17.00 Zoom platformā.

Meeting ID: 949 3471 8638
Passcode: 432366
Find your local number

Lasījuma dalībnieki: Latvijas Statistiķu asociācijas biedri, CSP darbinieki, Latvijas Universitātes Doktorantūras skolās studējošie, Latvijas augstskolu mācībspēki un studenti, citi interesenti.

Lasījuma slaidi:

Centrālā statistikas pārvalde (CSP) un Latvijas Universitāte ielūdz uz 2021. gada tautas un mājokļu skaitīšanai veltītajām akadēmiskajām brokastīm “Demogrāfiskie izaicinājumi un tautskaites dati to analīzei”.

10 gadu laikā CSP izveidojusi jaunu datu vākšanas sistēmu, tautas un mājokļu skaitīšanai nepieciešamos datus iegūstot no administratīvajos datu avotos pieejamās informācijas. Šobrīd secinām, ka izvēlētais ceļš ir pareizs un, analizējot iegūtos rezultātus un atziņas, jānovērtē, kas nepieciešams, lai virzītos tālāk.

Būtiskākie priekšnosacījumi, kas nosaka statistikas jomas straujo attīstību, ir arvien pieaugošais pieprasījums pēc savlaicīgiem, aktuāliem un ļoti detalizētiem datiem. Un vairs ne reizi 10 gados… Katru gadu!

Aicinām piedalīties diskusijā ar statistikas jomas profesionāļiem, akadēmiskās vides pārstāvjiem un citiem tautskaites datu lietotājiem par paradigmas un metožu maiņu, kā arī nepieciešamajiem turpmākajiem darbiem/iniciatīvām datu nodrošināšanai.

Akadēmisko brokastu dalībniekiem būs iespēja vērtēt trīs aspektus:

 1. Demogrāfiskie rādītāji, tai skaitā mājsaimniecības un ģimenes
 2. Sociāli-ekonomiskie rādītāji (izglītība, nodarbinātība)
 3. Mājokļu rādītāji

Akadēmisko brokastu programma.

2021. gada Atlases programmu apsekojumu statistiķiem no 2021. gada 19. maija līdz 2021. gada 30. jūlijam un tikai attālinātā formātā piedāvās Mičiganas Universitātes Sociālo pētījumu institūta Aptauju pētījumu centrs.

Šī intensīvā desmit nedēļu mācību programma aptver apsekojumu atlases principus un praksi, sarežģītu izlases veida apsekojumu datu analīzi un atlases metožu piemērošanu trīs kursos:

· Apsekojumu atlases metodes
· Kompleksu izlases apsekojumu datu analīze
· Seminārs par apsekojumu atlses metodēm

Lai iegūtu plašāku informāciju par kursu aprakstiem, datumiem, laikiem un citu svarīgu informāciju, lūdzu, apmeklējiet http://www.si.isr.umich.edu/spss.

Eiropas Nacionālo statistikas biedrību federācija (The Federation of National Statistical Societies – FENStatS) ir izsludinājusi Eiropas statistiķu akreditāciju.

FENStatS executive committee has finalized the system for accreditation of statisticians, according to the proposal of the accreditation committee. The next step is for the national associations to adopt the system, name at least three auditors, and start receiving the applications.

Once your national statistical association has adopted the system, you can start submitting your applications using the Application portal from October 20th, 2020.

Latvijas Statistiķu asociācijas ikgadējā biedru sapulce notiks 2021. gada 31. martā no plkst 16.00 Zoom platformā.

Dienas kārtībā:

 1. LSA valdes pārskata ziņojums par darbu 2020. gadā (ziņo Biruta Sloka), tā apspriešana un apstiprināšana
 2. LSA revidentes ziņojums (ziņo Tatjana Junsone), tā apspriešana un apstiprināšana
 3. Par jaunumiem oficiālajā statistikā (ziņo Aija Žīgure)
 4. Par LSA paredzētajām aktivitātēm 2021. gadā:
  1. Statistikas lasījumi (ziņo Biruta Sloka)
  2. Eiropas Statistikas diena 2021 (ziņo Aija Žīgure un Biruta Sloka)
  3. Par LSA mājaslapu un informāciju sociālajos tīklos (ziņo Mārtiņš Liberts)
  4. Par gaidāmo starptautisko simpoziju (ziņo Andrejs Ivanovs)
  5. Par jauno studiju programmu biostatistikā (ziņo Andrejs Ivanovs)
  6. Par statistiķa – matemātiķa profesiju standarta izstrādi (ziņo Inese Bula, Aija Žīgure un Biruta Sloka)
  7. Augsta līmeņa statistikas kursi Eiropā (ziņo Biruta Sloka)
  8. Par dalību Starptautiskajā asociācijā (ziņo Biruta Sloka)
  9. Par LSA biedru naudas turpmāko samaksāšanu (ziņo Guna Graudiņa)
 5. Debates
 6. Dažādi
 7. Papildināts – Par LSA iespējamo nākamo revidenti: LSA valdes priekšlikums – Dace Krievkalne
 8. Papildināts – LSA valdes priekšlikums – Par valdes vēlēšanām ik pēc 4 gadiem – nākamās paredzēts 2022. gadā
 9. Par turpmāko piedalīšanos starptautiskajā statistiķu biedrību federācijā (The Federation of European National Statistics Societies) https://fenstats.eu/

LSA biedra naudu (5 EUR) lūgums samaksāt ar internetbankas pārskaitījumu.

Latvijas Statistiķu asociācija (biedrība)
Reģ. Nr. 40008042479
Konta numurs LV36HABA0551025061065
Lūdzu, maksājuma mērķī norādīt par kuru personu un par kuru gadu ir veikts biedra naudas maksājums.

Lūdzam aktīvi piedalīties debatēs un izteikt priekšlikumus LSA turpmākās darbības pilnveidošanai.