Virtuālā konference paredzēta kā domu un zinātniskās informācijas apmaiņa starp studentiem, inženieriem, pētniekiem un zinātniekiem, ar mērķi veicināt pētniecību sociālo zinātņu, pārvaldības un cilvēku uzvedības jomās.

Konferences valoda – angļu.

Termiņš darbu iesniegšanai – 2013.gada 18.oktobris

Detalizētāka informācija atrodama konferences mājas lapā >>

Comments are closed.

Post Navigation