Ekonomikas un statistikas pētniecības centrs (ENSAE-CREST) sadarbībā ar Komerczinību augstskolu (HEC Paris), Mikrodatu metožu un praktiskā pielietojuma centru (CEMMAP),
Cergy-Pontoise universitāti un Paris Ouest universitāti organizē konferenci un ziemas skolu par statistikas un ekonometrijas tīklu analīzi.

Konference un ziemas skola ir turpinājums 2009.gada pasākumam Stats in Chateau 2009, tā sastāvēs no trīs dienu kursiem (2013.gada 18.-20.novembris), kam sekos konfererence (2013.gada 21.-22.novembris).

Konference un ziemas skola paredzēta universitātes beidzējiem, pasniedzējiem un pētniekiem, kuru pētniecības un interešu sfērā ietilpst gan matemātiskā statistika, gan ekonomika.

Pieteikšanās un apmaksas termiņš – š.g. 28.oktobris.

Detalizētāka informācija par konferenci mājas lapā >>

Comments are closed.

Post Navigation