2013.gada 25.novembrī, plkst. 17.00, Baiba Zukula un Mārtiņš Liberts (CSP) informēs par iedzīvotāju skaita novērtēšanas metodoloģiju. Lasījums notiks Aspazijas bulv. 5, 500.telpā.

2011.gada tautas skaitīšanas rezultāti apliecināja, kas esošā iedzīvotāju skaita un ilgtermiņa migrācijas aprēķinu metodoloģija, izmantojot Iedzīvotāju reģistru un iedzīvotāju dabiskās kustības  datus turpmāk vairs nav izmantojama, jo Iedzīvotāju reģistrs nespēj uztvert visas iedzīvotāju starptautiskās ilgtermiņa  migrācijas . Lai turpmāk iegūtu pēc iespējas precīzus ikgadējos datus par pastāvīgo iedzīvotāju skaitu valstī, bija nepieciešams meklēt jaunus risinājumu, kas ļautu novērtēt  iedzīvotāju skaitu un ilgtermiņa migrāciju , tas ir, cik iedzīvotāju pastāvīgi dzīvo valstī un cik to ir pametuši. Jaunā pastāvīgo iedzīvotāju skaita un ilgtermiņa migrācijas novērtēšanas metodoloģija pamatojas ne tikai uz Iedzīvotāju reģistra, bet arī uz citu administratīvo datu izmantošanu, kā arī uz 2011.gada Tautas skaitīšanu un spoguļstatistiku , un tās rezultāti jau tiek publicēti.

Comments are closed.

Post Navigation