Sadarbībā ar Centrālās statistikas pārvaldi un Latvijas Universitātes Doktorantūras skolu “Baltijas jūras reģiona valstu integrācija ES nozīmīgākās sadarbības dimensijās” tiks rīkots lasījums

Simulācijas eksperimentu izmantošana apsekojumu izmaksu efektivitātes novērtēšanā.

Lasījums notiks 2014.gada 17.martā, Aspazijas bulv. 5, 320.auditorijā plkst 17.00.

 Lejuplādēt prezentāciju>>

Te pieejams M.Liberta promocijas darbs un tā kopsavilkums>>

 

Comments are closed.

Post Navigation